Hva en cafedialog?
Cafedialog er en metode der alle deltakerne blir invitert til å komme med innspill på ulike tema. Etter noen felles innledninger blir deltakerne delt inn i grupper på 5-7 personer som skal innom de ulike temaene /bordene. Det blir Ca. 10-15 min pr. bord.

Hva er programmet? (Stedet er Grand Hotel)

 • 1800 - 1815: En god kommune for alle ved ordfører Odd Stangeland.
 • 1815 - 1830: Om å skape en god kommune sammen – Prinsipper for godt lokalt styresett ved spesialrådgiver Rune Kloster Tvedt fra KS.
 • 1830 - 1845: Om å skape en god kommune sammen - Nye muligheter, nye utfordringer ved forsker Mia Vabø.
 • 1845 - 2045  Dialog rundt bordene om hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser. Prosessen ledes av kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik.
 • 2045 - 2100: Veien videre ved rådmann Gro Anita Trøan

Hvorfor cafedialog?

 • Vi ønsker å skape en arena for dialog mellom innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, politikere, fagpersoner og andre samarbeidspartnere.
 • Vi tror at de beste løsningene skaper vi sammen
 • Vi ønsker flest mulig innspill og perspektiver, for å få frem realistiske løsninger på våre utfordringer
 • Målet er at løsningene er såpass fleksible at vi tilpasser oss endringer i samfunnet på en god måte
 • Hovedtemaet for dialogen denne gangen er: hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
 • Bakgrunnen for at vi ønsker innspill:
  • Vi skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden.
  • Vi skal utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 % dvs. kr 34,5 mill med helårseffekt i 2019.

Sammen skaper vi en god kommune for alle!

Våre temaer kobles til våre hovedutfordringer:
 • Helhet: hvordan skape en god kommune for alle? «Et vekstkraftig samfunn»
 • Inkluderende kommune: hva skal til for å sikre inkludering på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Sunn kommune: hva skal til for å sikre sunne valg i hverdagen på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Næringsvennlig kommune: hva skal til for å sikre vekst i eksisterende næringsliv og få frem nye næringer?