Det forventes opptil 1000 vindmøller i Rogaland og Vest-Agder de nærmeste årene. Konferansen og åpningen av Høg-Jæren vindpark markerer starten på dette klimavennlige industrieventyret. Utbyggingene vil kreve investeringer på flere titalls milliarder kroner og bidra til tusenvis av årsverk i utbyggingsfasen, og hundrevis av permanente arbeidsplasser i driftsfasen. Det vil tilfalle betydelige inntekter til vertskommuner og grunneiere, og omfattende ringvirkninger for tjenesteytende næringsliv.

Vindkraftkonferansen holdes fredag 9. september kl. 10:00 til 16:30 i Egersund Arena. Her har vi satt sammen et knippe foredragsholdere med inngående kjennskap til vindkraft. Kjetil Lund, statssekretær og leder av The Green Climate Fund er hovedtaler. Fylkesordfører Tom Tvedt kommer, Adm. dir. i NORWEA, norsk interesseorganisasjon for vind, bølge- og tidevannskraft kommer. ”Mannen bak” konsesjonsgiving til vindkraft i NVE, Arne Olsen, kommer. Leder i Natur og ungdom, Ola S. Elvevold kommer, ansvarlig for utredning av ringvirkningsanalysen, Elise Førde, kommer. Ordfører på Smøla og leder av Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner, Iver Nordseth, kommer, sammen med en rekke andre kompetente foredragsholdere.

For de som ønsker det er dere hjertelig velkommen til den offisielle åpning av Høg-Jæren vindpark neste dag, lørdag  13:00 for omvisning i anlegget og kl. 14.00 ved selve åpningsarrangementet. Under åpningen på Høg-Jæren taler blant annet Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, og det overføres videohilsen fra Dr. Rajendra K. Pachauri, leder av FNs klimapanel. Et arsenal av el-biler vil bidra under omvisningen i parken.

Hjertelig velkommen til Egersund fredag 9. september 2011 og / eller åpningen av Høg-Jæren vindpark lørdag 10. september 2011.

For program, påmelding og informasjon se konferansens nettsted: http://conventor.no/vindkraft