I disse dager jobber Eigersund kommune sammen med arkitekt René de Groot fra Link arkitektur for å finne den beste løsningen for ny brannstasjon på tomta på Langholmen. Kan barnetegningene være et nyttig innspill til dem?

Mange barneinger

Over 70 barnetegninger kom inn til konkurransen som hadde en brannstasjon i Lego som premie. Jakob Nilson ble trukket ut som vinner. Vinnertegningen hadde fått med seg plass for brannbiler, parabolantenne på taket og helikopter med landingsplass.

Overrekkelse av premie

Jakob Nilson har vært innom den midlertidige brannstasjonen på Langholmen for å motta premien. Der ble han møtt av flere brannmenn som overrakte premien, en brannstasjon i Lego.

Takk til vinneren, og takk til alle som deltok. Åpen dag på brannstasjonen ble vellykket og godt besøkt.

Tegning av Jakob på 9 år

Over: Tegning av Jakob på 9 år.

Flere tegnnger