Nå når standarden er satt vil de starte med å jobben sammen for å strekke oss mot en mer felles praksis. Punktene som det har blitt jobbet med inkluderer

  • Jeg hilser på alle elever og voksne.
  • Jeg ser hver enkelt elev.
  • Jeg overholder frister, møter presis og forberedt.
  • Jeg er en konfliktløser, og gir beskjed om eventuelle mangler og feil på en redelig og voksen måte.
  • Jeg er raus, og gir ros og positive tilbakemeldinger.
  • Jeg sørger for at rommene er ryddige og setter ting på plass etter meg.
  • Jeg er en god rollemodell og fokuserer på god folkeskikk.
  • Jeg har ansvar for å utvikle gode relasjoner til alle i skolemiljøet.
  • Jeg fokuserer på positiv ønsket adferd, og snakker positivt om elever og ansatte og Lagård ungdomsskole.
  • Jeg er lojal overfor avgjørelser og regler.