Ring Voldtektsmottaket på 902 40 200 eller legevakten på 51 51 02 02.

Sykepleier og lege med spesialkompetanse på overgrep er alltid på vakt på dagtid. På kveld, natt og i  helger blir du tatt imot av en sykepleier som tilkaller helsepersonellet med spesialkompetanse. De har kort responstid.

Voldtektsmottaket kan kontaktes gjennom nærmeste legevakt, skole/helsesøster/lærer, fastlege, natteravn, 113 AMK (Akutt nødmeldingssentral) eller 112 politiet. Tilbudet er gratis.

Relatert lenke