Et av hovedmålene for dagen er å synliggjøre det mangfold av yrkesmuligheter og virksomheter som finnes i Dalaneregionen, og danne et kontaktnett mellom elevene og bedriftene. Dagen er slik til gjensidig nytte for både elever og bedrifter. For Eigersund kommune stiller Camilla Fredriksen, Thor Erling Sætrevik og May Rita Søyland.

Arrangementet er åpent for alle.