Elevene har fått melding om hvilke type karantene de er satt i.

Alle trinn på skolen har fra tirsdag morgen hjemmeskole.

Alle i smittekarantene bør teste seg. Meld deg opp for testing så snart som mulig, og innen 09:00. Meld deg opp for test her. De som er i ventekarantene trenger ikke å teste seg. Har de symptomer, eller er engstelig for sykdom, kan de melde seg opp til testing.

Hva betyr vente- og smittekarantene?

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. Mer på HelseNorge.no.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Når du er i ventekarantene skal du følge de samme reglene som gjennomføring av smittekarantene. Får du symptomer i ventekarantene skal du teste deg for koronavirus.

Gult nivå

Husabø ungdomsskole går over til gult nivå fra i morgen, tirsdag 15. juni, og ut uka. Det overordnede målet ved gult nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og at en holder oversikt over disse. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles. Mer om gult nivå hos Udir.no.