Husabø skole melder på sine nettsider at midlene ikke skal gå til utstyr, men til å å utvikle biblioteket. De skal videre delta på et par samlinger og presentere prosjektet sitt for andre skoler.

Tittelen på Husabø sitt prosjekt er "Bibliotek inne og ute" - ressursbibliotek og læremiddelbank for samfunnsfag og naturfag.

Universitetet i Agder er ansvarlige for Program for skolebibliotekutvikling, som er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Programmet er en statlig satsing for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing. Flere lærere skal få kunnskap om skolebibliotek og hvordan det kan brukes aktivt i undervisningen.

I januar 2011 ble det lyst ut midler for skoleåret 2011 - 2012. Av søkerne fikk 45 nye skoler støtte til utvikling av sine skolebibliotek, og 10 av skolene som deltar i år har fått fornyet støtte. Her finner vi altså gledelig nok Husabø skole.

Relaterte lenker