I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen skal gjelde fra 1. august 2022. Eigersund kommune ser nå på innretningen.

Målet er å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle.

Husk å søke plass før 1. april.

Relaterte lenker