Forhåndsstemming på Helleland 17.8.2021

Det ble det tatt imot 31 forhåndsstemmer på Landbrukssenteret. Det var dermed 5,37% av de alle stemmeberettigede på Helleland som forhåndsstemte i løpet av de to timene det var mulig til det.

Forhåndsstemming på Hellvik 17.8.2021

Det ble det tatt imot 56 forhåndsstemmer i Hellvikshallen. Det var dermed 7,79% av de alle stemmeberettigede på Hellvik som forhåndsstemte i løpet av de to timene det var mulig til det.

Totalt antall forhåndsstemmer pr. 18.8.2021

Tirsdag 17.8.2021 tok vi imot 1 802 forhåndsstemmer, hvorav 1 756 er fra egne velgere og 46 er stemmer som sendes til andre kommuner. 

Onsdag 18.8.2021 hadde tallet økt med 366 til 2 094, noe som betyr at 19,72% av de 10 705 stemmeberettigede nå har forhåndsstemt. I tillegg har vi tatt imot 57 forhåndsstemmer til andre kommuner. Totalt har vi nå tatt imot 2 168 forhåndsstemmer her i Eigersund kommune.

Av de 639 som ble vaksinert i Egersundshallen i dag, benyttet 271 muligheten for "Stikk og Stem", 42,41%.

  • Ved Stortingsvalget 2017 var fremmøteprosent 76,1%, og 2 692 av de 10 609 stemmeberettigede forhåndsstemte, 25,37%.
  • Ved Stortingsvalget 2013 var fremmøteprosent 73,9%, og 2 146 av de 10 357 stemmeberettigede forhåndsstemte, 20,72%.

Tall fra Valgdirektoratet

17. august publiserte de tall som viser at det ble tatt imot 8 469 tidligstemmer i Norge i periode 1.7-9.8.21. Av disse ble 10.08% av tatt imot i Eigersund kommune (854).

Det er også Eigersund kommune som %-vis har tatt imot flest forhåndsstemmer i Norge.


Vi setter stor pris på alle som forhåndsstemmer fordi det bidrar til å redusere køene i valglokalene på valgdagen. 

For tiden er vi i gang med å ta imot forhåndsstemmer på institusjoner og hos velgere som ikke har mulighet til selv å komme seg til valglokalet.

Lurer på når og hvor du kan forhåndsstemme? Se vår artikkel om dette.

Vi har også hatt både NRK og TV2 på besøk for å se på "Stikk og Stem". I dag var det innslag på NRK Rogalands TV sending