Vi er klar over at mange er engstelig for at det i kommunen blir registrert relativt mange tilfeller av covid-19 i forbindelse med "personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som "rødt land." Dette er noe vi har stort fokus på og tar alvorlig sammen med lokalt næringsliv, der vi vet at det legges ned svært mye og godt arbeid i å håndtere covid-19. 

Begge de 2 var testet i sitt hjemland før avreise i tråd med gjeldende regelverk. 

Samtidig er det grunn til å presisere at vi fortsatt ikke har registrert noen tilfeller av lokal smittespredning som kan tilbakeføres til de registrerte covid-19 tilfellene.

Vi ønsker derfor å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier svært lite om lokal smittespredning. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger blir definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer.

Vi gjør også oppmerksom på at Eigersund kommune pr. i dag ikke har vedtatt noen egne lokale tiltak, men kun følger nasjonale råd og anbefalinger. Dette som en følge av smittesituasjonen i kommunen der det som sagt ikke er lokal smittespredning og der registrerte tilfeller i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Igjen, som tidligere sagt, er dette er en situasjon som vurderes til å være under god kontroll og helt udramatisk.

Dette er situasjoner som vi må forvente oppstår i mange deler av samfunnet i den fasen av epidemien som vi nå er inne i, og som vi forventer vil kunne vare i lang tid. Det er allikevel situasjoner som vi følger tett og har planer for å håndtere dersom det skulle vise seg at det mot formodning skulle oppstå videre smitte.

Det er dermed registrert totalt 74 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)

Informasjon for befolkningen