Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korona: Lokal informasjon

Mistanke om smitte? Ring fastlegen. Akutt helsehjelp og ikke når fastlegen? Ring legevakten 116117.

Helsestasjonen: Barn, unge, gravide og foresatte kan kontakte helsestasjonen på 477 81 810.

Bidra? Registrer deg som midlertidig arbeidskraft i helse og omsorgstjenesten her.

Skole og barnehage: Fakturainfo og søk om opphold her.

Pårørende? Informasjon for barn, unge, voksne og eldre her.

Andre temasider: Temaside for ansatte, temaside for næringslivet.

Lagård bo og servicesenter

Besøk på institusjoner og kommunale boenheter igjen mulig fra 28.5.2020

Publisert 28. mai 2020 17:05

På grunn av koronasituasjonen har det vært begrensninger for besøkende på institusjoner og kommunale boenheter.  Fra 28. mai lettes besøksrestriksjonene i takt med at smittespredningen ellers har avtatt og samfunnet gradvis gjenåpnes. Dermed åpnes det nå for besøk i tråd med forsvarlig smittevern og pasienter/bruker kan igjen ta imot besøk inne i egne rom/leiligheter.

Les mer
Turområde

Toalettene er åpne igjen

Publisert 13. mai 2020 10:10

Toalettene i friområdene er åpnet igjen, og de blir vasket en gang i uke. Husk å bruk sprit som står i tilgjengelig.

Skoleklasse

Skolestart for 5-10 klasse tirsdag 12. mai 2020

Publisert 08. mai 2020 18:06 , Oppdatert 08. mai 2020 19:07

Elevene på 5-10. trinn starter på skolen igjen tirsdag 12. mai. I denne forbindelse er vi alle opptatt av at det blir en trygg, forsvarlig og kontrollert skolehverdag. De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge: (1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer

Les mer
Blomster i sentrum

Reiserestreksjoner til Eigersund

Publisert 08. mai 2020 09:09 , Oppdatert 08. mai 2020 12:12

Eigersund kommune har ikke har noen lokale restriksjoner angående hytteopphold eller innreise, men vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene. Velkommen.

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Forsiktig åpning for besøk

Publisert 07. mai 2020 14:02 , Oppdatert 08. mai 2020 15:03

Flere kommunale boenheter har på grunn av korona vært stengt for besøkende. Nå planlegges det for en forsiktig gjenåpning som vil tre i kraft fra fredag ettermiddag. Dermed åpnes det for besøk i tråd med forsvarlig smittevern.

Les mer
Lokal informasjon

Oppdaterte tall for koronasmitte 6. mai

Publisert 06. mai 2020 12:12 , Oppdatert 06. mai 2020 12:12

Tallet på bekreftede smittede i Eigersund er fortsatt 15 personer pluss en person bosatt i annen kommune. Alle er nå friskmeldt. Siste dato for positiv test tatt i Eigersund var 7. april.

Lokal informasjon

Oppdaterte tall for koronasmitte 29. april

Publisert 29. april 2020 08:08 , Oppdatert 29. april 2020 09:09

Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad oppdaterer koronasituasjonen i Eigersund med å si at det er helt rolig. Som tidligere rapportert så har det blitt konstantert 15 tilfeller av koronasmitte i Eigersund. Alle 15 er nå friskemeldt. Per dags dato er det 214 som har blitt testet.

Husabø skole

Noe du lurer på ved skoleoppstarten?

Publisert 23. april 2020 08:08 , Oppdatert 23. april 2020 08:08

Mandag er de minste barna tilbake på skolen. Har du noe du lurer på i så måte? Er du nysgjerrig på hvordan skolehverdagen skal bli og hvordan smittevernet skal ivaretas. Kommuneledelsen i Eigersund er klar for å svare. Send inn ditt spørsmål før klokka 18.00 torsdag 23. april.

De som stiller på nettmøtet, er kommunalsjef for kultur og oppvekst, Eivind Galtvik, fagleder skole, Leif Obrestad, kommuneoverlege Bjarne Lind Rosenblad, ledende helsesykepleier Tina Brøndum Rosenblad, rådmann Gro Anita Trøan og ordfører Odd Stangeland (Ap).

Det er ønskelig, men ikke påkrevd, at du signerer med fullt og rett navn når du sender inn spørsmål. E-postadressen din vil ikke være synlig for Dalane Tidendes lesere.

Les mer
Skoleklasse

Skole og SFO åpner igjen

Publisert 22. april 2020 14:02 , Oppdatert 23. april 2020 12:12

Elevene på 1.-4. trinn starter på skolen igjen mandag 27.april. I denne forbindelse er vi alle opptatt av at det blir en trygg, forsvarlig og kontrollert skolehverdag.

Les mer
Lokal informasjon

Oppdaterte tall for koronasmitte

Publisert 22. april 2020 08:08 , Oppdatert 22. april 2020 09:09

Som tidligere rapportert så har det blitt konstantert 15 tilfeller av koronasmitte i Eigersund, pluss en person med bosted i annen kommune. Det er i dag, 22. april, mer en 15 dager siden siste påviste lokale tilfelle. En person er på isolat, mens 14 er friskemeldt.

Det er nå ikke påvist smitte i institusjon, og det er heller ikke noe kritisk medisinsk faglig personell i karantene. Totalt har det blitt gjennomført 194 tester og vi fortsetter å følge Folkehelseinstituttet sine kriterier for hvem som skal testes.

Denne informasjonen vil bli oppdatert her på våre hjemmesider ved endringer.

Barnehage

Åpning av barnehagene onsdag 22. april

Publisert 20. april 2020 22:10 , Oppdatert 20. april 2020 22:10

Eigersund kommune valgte i samarbeid med de private barnehagene, å åpne alle barnehagene i kommunen på onsdag 22. april 2020.

Les mer
Husabø skole

Endringer i hvem som har kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 20. april 2020 09:09 , Oppdatert 20. april 2020 11:11

Foresatte med barn opp til 12 år som arbeider innenfor kritiske samfunnsfunksjoner kan få et tilbud om skole og SFO. Nytt er at det nå er tilstrekkelig at en av de foresatte har kritisk samfunnsfunksjon. Det å jobbe i barnehage er nå også i denne kategorien. Her kan en søke om omsorgstilbud i skole.

Les mer
Barnehage

Foreldrebetaling for barnehageplass

Publisert 17. april 2020 15:03 , Oppdatert 17. april 2020 15:03

Eigersund kommune følger nasjonale føringer for å gjenoppta foreldrebetaling. Regjeringen har bestemt at foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede har et omsorgstilbud i barnehagen, skal betale fra 14. april. Se regjeringens oppslag her.

Foreldrene skal betale det samme som de gjorde før stengingen, uavhengig av tilbudets omfang. Fra og med 22. april skal foreldrebetaling gjenopptas for alle barn som får tilbud om barnehageplass. Dette gjelder selv om foreldrene av ulike grunner ikke velger å benytte plassen.

En del husstander har fått varig endring/nedgang i inntekt som følge av for eksempel. permittering. For informasjon om ordningen med  redusert foreldrebetaling og søknadsskjema – se  kommunens nettside Søknadskjema redusert foreldrebetaling

Alt blir bra

Husabø ungdomsskole melder at alt blir bra igjen

Publisert 16. april 2020 10:10 , Oppdatert 16. april 2020 10:10

Elevene i faget Innsats for andre ved Husabø ungdomsskole har hatt i oppdrag å skrive hyggelige beskjeder på steiner og legge dem rundt forbi i naturen. Har du funnet noen?

Les mer
Barnehage

Alle barnehagene åpner 22. april

Publisert 15. april 2020 16:04 , Oppdatert 15. april 2020 17:05

I tråd med faglige innspill og anbefalinger fra kommuneoverlegen og fagstaben i kultur- og oppvekstavdelingen er det besluttet at alle barnehagene i Eigersund åpner 22. april. Dette gjelder både de private og kommunale barnehagene.

Les mer
koronaavlyse

Kompensasjon for avlyste arrangement

Publisert 15. april 2020 09:09

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Les mer
Lokal informasjon

15 personer med påvist koronasmitte (covid-19)

Publisert 11. april 2020 12:12

Det er lørdag 11. april tilsammen 15 personer som har fått konstantert koronasmitte (covid-19) i Eigersund. Siste person i statistikken er et "importert" tilfelle, så det er i dag 15 dager siden siste positive prøve ble tatt i Eigersund. Totalt har det blitt utført 176 tester og ti personer har blitt friskemeldt.

Husabø skole

Skoler og barnehager åpner delvis etter påske

Publisert 08. april 2020 16:04 , Oppdatert 09. april 2020 09:09

Skoler og barnehager åpner delvis etter påske. Kultur og oppvekstavdelingen arbeider med å forberede dette og alle vil få informasjon så fort det er mulig i uken etter påske. Regjeringen gjorde også vedtak 7.4 om endringer etter påske for bla frisører, hudpleiere, fysioterapeuter og psykologer m.fl. Det kom ikke nye endringer 8.4.2020.

Les mer
Husabø skole

Skoler og barnehager også åpne i påsken

Publisert 03. april 2020 16:04

Kommunene er blitt oppfordret av regjeringen om å ha åpne barnehager og skoler i påsken. Dette gjelder for barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn. Eigersund kommune tar denne oppfordringen og gir mulighet til å søke om plass i påsken. Ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis dette er aktuelt og bruk skjema hvis du skal søke om plass.

søknad om omsorgstilbud i barnehage og skole.
Pårørende

Informasjon til pårørende

Publisert 03. april 2020 12:12 , Oppdatert 12. mai 2020 09:09

Pårørende kan i denne perioden oppleve økt belastning knyttet til pårørenderollen. Mange får ikke anledning til å besøke sine nærmeste, grunnet råd om begrenset kontakt med personer i risikogruppen eller besøksforbud på enhetene. Pårørende kan også oppleve at de har økt mengde omsorgsoppgaver knyttet til redusering i kommunale ytelser, stenging av barnehager, skoler og andre dagtilbud.

Les mer
Lokal informasjon

14 personer med koronasmitte

Publisert 03. april 2020 09:09 , Oppdatert 03. april 2020 12:12

Det er fortsatt 14 personer med koronasmitte (covid-19) i Eigersund. En person er innlagt på sykehus. Ingen endringer siden søndag 29. mars. Antall friskemeldte er seks.

Les mer