FHI - Skolestart januar 2022:

"Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose  (3. dose koronavaksine) for mer enn en uke siden, skal ikke testes."

Regjeringen har også besluttet at 
"Alle barnehager, barne- og ungdomsskoler skal driftes på gult nivå. Videregående og voksenopplæring skal fortsatt driftes på rødt nivå."

 

Elever i 5. – 10 klasse

Kommunen har bestemt å ikke videreføre digital hjemmeundervisning for elever i 5. - 10. klasse, og vil nå følge de nasjonale retningslinjene om gult nivå i grunnskolen. Elevene skal dermed ha sin første fysiske skoledag etter nyttår på mandag 10. januar 2022. 

Vi vil derfor tilby selvtesting av alle elever i 5. - 10. klasse før de møter fysisk på skolen. Vi ber om alle har et negativt testresultat før de møter opp. 

Skolene sender ut melding til foreldre/foresatt med praktisk informasjon om tid og sted for henting av selvtester for sin skole. 

I tillegg vil alle skolene ha en (begrenset) mulighet til å kunne ta selvtest på skolen for de som ikke har fått mulighet til å ta selvtesten hjemme før skolestart. Vi ber om at disse elvene ikke følger ordinær skoleskyss, og tar kontakt med skolen for å avtale detaljene.

Elever på Dalane Videregående skole

Skolen vil ha utstrakt digital undervisning frem til og med fredag 14. januar 2022, men det er en del elever i praktiske fag som vil ha fysisk oppmøte.

Etter dialog med kommunelegen er det bestemt at tiltaksnivået med digital undervisning ved Dalane vgs videreføres til og med fredag 14. januar. Tilrettelagte klasser og enkelte yrkesfaglige klasser vil fortsatt få deler av opplæringen på skolen.
 
Så snart de forventede endringene i nasjonale retningslinjer for videregående skoler kommer, vil det bli gjort en ny vurdering av tiltaksnivået ved Dalane vgs.

 

Disse elevene får egen melding fra skolen om dette. Det vil også bli sendt ut informasjon om eventuell henting av hurtigtester når alle elevne skal møte fysisk op skolen.

Elever og ansatte på andre skoler, barnehager og videregående skoler - utenfor Eigersund kommune

Ansatte og samt elever som går på andre videregående skoler utenfor kommunen/fylket, men som bor i Eigersund kommune, kan hente selvtester på kommunens veiledningstorg i åpningstiden kl. 0800-1500 mandag – fredag.

Voksenopplæringen

De er fortsatt på rødt nivå i tråd med de nasjonale retningslinjene, og har hovedsakelig digital opplæring. 

 

Positiv selvtest?

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom 07:30 og 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her.

Og... Husk at en test kun er et øyeblikksbilde som sier noe om din status når du tar testen. Det er derfor viktig å alltid ta nye tester om du har symptomer! Og har du fortsatt symptomer, bør du ta nye tester. Er du usikker, ta kontakt for avklaring.

Generelt om utdeling av selvtester

Det vil komme mange selvtester til kommunen i løpet av januar, men frem til alle disse blir levert, er det noe begrenset hva kommunen har av selvtester. Vi må derfor prioritere disse til elever som skal møte på skolen og at den enkelte skole har kun selvtester til sine elever. Dette innebærer også at det ikke er mulig for skolene å levere ut selvtester til familiemedlemmer mm. Familier som har barn i ulike skoletrinn/skoler, må derfor hente selvtester i flere omganger. 
De som trenger selvtester av andre grunner, må kontakte kommunens veiledningstorg for utlevering. Dette i tråd med de nasjonale prioriteringene for selvtester.

Det er også mulig å kjøpe selvtester på apotekene for andre som ønsker selvtester.

Aktuelle lenker

Tidligere artikler: