Merknad til statistikkene og bruk av antall registrerte tilfeller

I denne artikkelen vil vi tilstrebe å daglig publisere det antall registrerte tilfeller som kommunens smittesporingsteam bruker og som er det antallet de arbeider med/følger opp. I våre tall vil det være både registrerte positive PCR-tester og positive selvtester. 

Merk at fra og med 28. januar 2021 er tallene i all hovedsak basert på selvrapportering ved bruk av selvtester. Vi har derfor ikke samme oversikt over konsekvensene som tidligere.

  • Det er også noen tilfeller der en person har testet positivt på en selvtest eller en PCR-test, men negativt på PCR-kontrolltest.
  • Statistikken til FHI har også registrert positive tilfeller på personer som er folkeregistrert i Eigersund kommunen uten at de oppholder seg her (f.eks studenter).
  • I tillegg er også en problemstilling med tidsforsinkelse på de ulike statistikknettsidene. 

Dette medfører at det tidvis vil være differanse i de tallene som kommunen rapporterer i denne artikkelen og det som fremgår av de offentlige statistikkene - som også er utgangspunkt for det som mange nettaviser publiserer. 

Vi bruker ikke ressurser på å korrigere dette fortløpende. Du vil alltid finne de "korrekte" tallene i den offisielle statistikken til FHI som du finner på nettsiden til FHI - Statistikk om koronavirus og covid-19 Vi anbefaler også statistikksiden til VG som er gode og illustrative.


 

Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 27.3.2022

Det er registrert 8 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2280. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 615 / Rogaland: 806 / Norge: 848.    
Eigersund kommune er 27.3.2022 registrert med totalt 2550 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 26.3.2022
Det er registrert 7 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2720. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 669 / Rogaland: 842 / Norge: 870.    
Eigersund kommune er 26.3.2022 registrert med totalt 2550 tilfeller hos FHI.(Oppdateart 25.3) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 25.3.2022

Det er registrert 16 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2556. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 649 / Rogaland: 898 / Norge: 904.    
Eigersund kommune er 25.3.2022 registrert med totalt 2556 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 24.3.2022

Det er registrert 27 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3353. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 716 / Rogaland: 961 / Norge: 962.    
Eigersund kommune er 24.3.2022 registrert med totalt 2550 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 23.3.2022

Det er registrert 22 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3353. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 913 / Rogaland: 1065 / Norge: 1043.    
Eigersund kommune er 23.3.2022 registrert med totalt 2550 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 22.3.2022

Det er registrert 26 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3467. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1062 / Rogaland: 1135 / Norge: 1134.    
Eigersund kommune er 22.3.2022 registrert med totalt 2550 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 21.3.2022

Det er registrert 24 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3880. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1109 / Rogaland: 1275 / Norge: 1253.    
Eigersund kommune er 21.3.2022 registrert med totalt 2533 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 20.3.2022

Det er registrert 22 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3920. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1123 / Rogaland: 1399 / Norge: 1319.    
Eigersund kommune er 16.3.2022 registrert med totalt 2496 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 19.3.2022

Det er registrert 19 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 4680. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1197 / Rogaland: 1483 / Norge: 1358.    
Eigersund kommune er 18.3.2022 registrert med totalt 2512 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 18.3.2022

Det er registrert 27 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5433. Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1515 / Rogaland: 1652 / Norge: 1529.  
Eigersund kommune er 18.3.2022 registrert med totalt 2512 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 17.3.2022

Det er registrert 28 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5180.  


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 16.3.2022

Det er registrert 41 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5433.  
Eigersund kommune er 16.3.2022 registrert med totalt 2496 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 15.3.2022

Det er registrert 53 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5727.  
Eigersund kommune er 15.3.2022 registrert med totalt 2475 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 14.3.2022

Det er registrert 74 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6007.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1840 / Rogaland: 2280 / Norge: 2135.  
Eigersund kommune er 14.3.2022 registrert med totalt 2475 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 13.3.2022

Det er registrert 56 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6160.  


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 12.3.2022

Det er registrert 46 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6380.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 1873 / Rogaland: 2616 / Norge: 2302.  
Eigersund kommune er 12.3.2022 registrert med totalt 2450 tilfeller hos FHI(Oppdatert 11.3) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 11.3.2022

Det er registrert 43 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6480.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 2232 / Rogaland: 2805 / Norge: 2401.  
Eigersund kommune er 11.3.2022 registrert med totalt 2450 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 11.3) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 10.3.2022

Det er registrert 33 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6733.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 2468 / Rogaland: 3092 / Norge: 2581.  
Eigersund kommune er 10.3.2022 registrert med totalt 2450 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 9.3.2022

Det er registrert 88 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7060.
Eigersund kommune er 9.3.2022 registrert med totalt 2393 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 8.3.2022

Det er registrert 30 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7173.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 2509 / Rogaland: 3657 / Norge: 2910.  
Eigersund kommune er 9.3.2022 registrert med totalt 2393 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 7.3.2022

Det er registrert 83 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7933. 
Eigersund kommune er 9.3.2022 registrert med totalt 2367 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 6.3.2022

Det er registrert 75 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7927.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 2894 / Rogaland: 4108 / Norge: 3189.  
Eigersund kommune er 6.3.2022 registrert med totalt 2367 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 5.3.2022

Det er registrert 47 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8153.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 2989 / Rogaland: 4204 / Norge: 3269.  
Eigersund kommune er 4.3.2022 registrert med totalt 2255 tilfeller hos FHI(4.3.2022) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 4.3.2022

Det er registrert 74 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8413.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3287 / Rogaland: 4353 / Norge: 3345.  
Eigersund kommune er 3.3.2022 registrert med totalt 2251 tilfeller hos FHI(2.3.2022) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 3.3.2022

Det er registrert 66 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8513.   
Eigersund kommune er 3.3.2022 registrert med totalt 2288 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 2.3.2022

Det er registrert 85 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8847.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3287 / Rogaland: 4632 / Norge: 3572.  
Eigersund kommune er 3.3.2022 registrert med totalt 2251 tilfeller hos FHI(2.3.2022) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 1.3.2022

Det er registrert 95 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9020.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3354 / Rogaland: 4795 / Norge: 3494.  
Eigersund kommune er 1.3.2022 registrert med totalt 2251 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 28.2.2022

Det er registrert 96 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9149.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3341 / Rogaland: 4860 / Norge: 3568.  
Eigersund kommune er 28.2022 registrert med totalt 2203 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 27.2.2022

Det er registrert 89 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9180.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3314 / Rogaland: 4954 / Norge: 3636.  
Eigersund kommune er 27.2022 registrert med totalt 2198 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 26.2.2022

Det er registrert 61 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9186.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3632 / Rogaland: 5083 / Norge: 3737.  
Eigersund kommune er 26.2022 registrert med totalt 2085 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 25.1) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 25.2.2022

Det er registrert 81 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9166.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3544 / Rogaland: 5241 / Norge: 3847.  
Eigersund kommune er 26.2022 registrert med totalt 2085 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 24.2.2022

Det er registrert 88 nye tilfeller.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9427.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3591 / Rogaland: 5367 / Norge: 3991.  
Eigersund kommune er 24.2022 registrert med totalt 2085 tilfeller hos FHI.  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


 

Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 23.2.2022

Det er registrert 105 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9500.   


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 22.2.2022

Det er registrert 144 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9620.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3956 / Rogaland: 5606 / Norge: 4298.  
Eigersund kommune er 22.2.2022 registrert med totalt 2022 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 21.2.2022

Det er registrert 82 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9400.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4200 / Rogaland: 5542 / Norge: 4453.  
Eigersund kommune er 21.2.2022 registrert med totalt 2001 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 20.2.2022

Det er registrert 109 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9607.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4064 / Rogaland: 5505 / Norge: 4505.  
Eigersund kommune er 20.2.2022 registrert med totalt 1939 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 19.2.2022

Det er registrert 86 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9460.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4037 / Rogaland: 5549 / Norge: 4551.  
Eigersund kommune er 19.2.2022 registrert med totalt 1826 tilfeller hos FHI(Oppdatert 18.22) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 18.2.2022

Det er registrert 89 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9300.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3855 / Rogaland: 5538 / Norge: 4618.  
Eigersund kommune er 18.2.2022 registrert med totalt 1791 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 17.2.22) (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 17.2.2022

Det er registrert 116 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 9093.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3949 / Rogaland: 5518 / Norge: 4722.  
Eigersund kommune er 17.2.2022 registrert med totalt 1791 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 16.2.2022

Det er registrert 111 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8733.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 3977 / Rogaland: 5471 / Norge: 4805.  
Eigersund kommune er 16.2.2022 registrert med totalt 1791 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 15.2.2022

Det er registrert 113 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8426.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4098 / Rogaland: 5476 / Norge: 4904.  
Eigersund kommune er 15.2.2022 registrert med totalt 1709 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 14.2.2022

Det er registrert 103 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8267.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4085 / Rogaland: 5387 / Norge: 4985.  
Eigersund kommune er 14.2.2022 registrert med totalt 1709 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)​​​


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 13.2.2022

Det er registrert 90 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 8053.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4294 / Rogaland: 5289 / Norge: 5021.  
Eigersund kommune er 14.2.2022 registrert med totalt 1708 tilfeller hos FHI (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 12.2.2022

Det er registrert 58 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7840.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4037 / Rogaland: 5144 / Norge: 5070.  
Eigersund kommune er 12.2.2022 registrert med totalt 1554 tilfeller hos FHI(Oppdatert 11.2)  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)​​​​


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 11.2.2022

Det er registrert 120 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7807.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4004 / Rogaland: 5027 / Norge: 5080.  
Eigersund kommune er 11.2.2022 registrert med totalt 1554 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 11.2)  (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)

Nye nasjonale råd og anbefalinger
Regjeringen fjernet i dag alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. Du finner oppdatert informasjon på regjeringens nettside Nasjonale råd og anbefalinger.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 10.2.2022

Det er registrert 99 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7380.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Eigersund: 4404 / Rogaland: 4819 / Norge: 5051.  
Eigersund kommune er 10.2.2022 registrert med totalt 1554 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)​​​


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 9.2.2022

Det er registrert 123 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 7080.  Uten registrerte tilfeller med selvtest: Rogaland: 4530 / Norge: 5041.  
Eigersund kommune er 9.2.2022 registrert med totalt 1437 tilfeller hos FHI. (Merk at dette er uten registrerte tilfeller med selvtest)


​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 8.2.2022

Det er registrert 111 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6640 / Rogaland: 4530 / Norge: 5041.  
Eigersund kommune er 8.2.2022 registrert med totalt 1380 tilfeller hos FHI.


​​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 7.2.2022

Det er registrert 113 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6393 / Rogaland: 4545 / Norge: 5009.  
Eigersund kommune er 7.2.2022 registrert med totalt 1338 tilfeller hos FHI.​​​​​


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 6.2.2022

Det er registrert 87 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 6033 / Rogaland: 4543 / Norge: 5026.  
Eigersund kommune er 4.2.2022 registrert med totalt 1242 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 5.2.2022

Det er registrert 62 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5626 / Rogaland: 4514 / Norge: 5072.  
Eigersund kommune er 5.2.2022 registrert med totalt 1242 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 4.2.2022)


​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 4.2.2022

Det er registrert 58 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5393 / Rogaland: 4533 / Norge: 5075.  
Eigersund kommune er 4.2.2022 registrert med totalt 1242 tilfeller hos FHI.


​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 3.2.2022

Det er registrert 62 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5187 / Rogaland: 4516 / Norge: 5152.  
Eigersund kommune er 3.2.2022 registrert med totalt 1203 tilfeller hos FHI.


​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 2.2.2022

Det er registrert 65 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 5227 / Rogaland: 4430 / Norge: 5060.  
Eigersund kommune er 2.2.2022 registrert med totalt 1149 tilfeller hos FHI.


​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 1.2.2022

Det er registrert 89 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 4693 / Rogaland: 4291 / Norge: 4924.  
Eigersund kommune er 1.2.2022 registrert med totalt 1105 tilfeller hos FHI.


​​​​​​Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 31.01.2022

Det er registrert 71 nye tilfeller.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 4387 / Rogaland: 4189 / Norge: 4779.  
Eigersund kommune er 31.1.2022 registrert med totalt 1073 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 30.01.2022

Det er registrert 53 nye tilfeller. All den tid dette er basert på selvrapportering, har vi relativt liten oversikt over om hvorvidt det er kjent og ukjent smittevei, ei heller hvor den er, f.eks skoler og barnehager.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 4066 / Rogaland: 4013 / Norge: 4567.  
Eigersund kommune er 30.1.2022 registrert med totalt 962 tilfeller hos FHI (Oppdatert 28.1.2022)

Neste oppdatering på smittetall kommer på tirsdag 1. februar 2022, etter kl. 1000, da vi går over til rapportering på dagtid.

Hva gjør du om du tester positivt på selvtest?
Vi oppfordrer alle som får en positiv selvtest til å registrere dette på vår nettside Remin - Eigersund der du logger deg på med MinID. Det er ikke nødvendig å registrere nærkontakter i skjemaet. Dette er viktig for at vi og sentrale myndigheter skal få oversikt over smittenivået. Har du spørsmål? Kontakt vår rådgivningstelefon som er tilgjengelig hverdager, kl. 0730-1500, og lørdag-søndag kl.10:00 - 15:00 og nummeret er 404 03 142(Tidspunktene er endret 31.1.2022)

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 29.01.2022

Det er registrert 56 nye tilfeller, og en lett blanding av kjent og ukjent smittevei.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3820 / Rogaland: 3864 / Norge: 4447.  
Eigersund kommune er 29.1.2022 registrert med totalt 962 tilfeller hos FHI (Oppdatert 28.1.2022)

Hva gjør du om du tester positivt på selvtest?
Vi oppfordrer alle som får en positiv selvtest til å registrere dette på vår nettside Remin - Eigersund der du logger deg på med MinID. Det er ikke nødvendig å registrere nærkontakter i skjemaet. Dette er viktig for at vi og sentrale myndigheter skal få oversikt over smittenivået. Har du spørsmål? Kontakt vår rådgivningstelefon som er tilgjengelig alle dager fra 10:00 - 15:00 og nummeret er 404 03 142. De setter pris på at du tar kontakt slik at du kan få den hjelpen du trenger.

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 28.01.2022

Det er registrert 56 nye tilfeller, og en lett blanding av kjent og ukjent smittevei.

Det er registrert smitte tilknyttet de fleste skoler og barnehager også i dag. De som er berørt har fått informasjon om dette via skolen/barnehagen.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3533 / Rogaland: 3715 / Norge: 4277.  
Eigersund kommune er 28.1.2022 registrert med totalt 962 tilfeller hos FHI

***

Endringene som nå er gjort når det gjelder smittesporing vil antagelig få konsekvenser for vår rapportering av tilfeller da vi ikke lengre vil ha samme grad av kontroll på den. 

***

Informasjon om smittesporing

Nytt er at den enkelte nå selv skal gå i isolasjon og sørge for å informere sine nærkontakter ved positiv test. Smittesporing slik vi kjenner det fra tidligere i pandemien er derfor ikke like aktuelt etter hvert som smittetallene øker.

Kommunale ressurser prioriteres til arbeid med vaksinering og testing. Smittesporing fremover gjøres der konsekvensene av smittespredning er størst, blant personer med høyest risiko for alvorlig sykdom og i situasjoner hvor smittesporingen er ekstra krevende.

Det er en forskriftsfestet plikt til isolasjon for alle med påvist covid-19. Isolering er et individuelt ansvar og juridisk betyr det at den som har smittet har et selvstendig ansvar for å følge plikten så snart de er gjort kjent med en positiv prøve.

Eigersund kommune sin smittesporingstelefon vil fremover hovedsakelig være en rådgivningstelefon knyttet til TISK (testing, isolering, sporing og karantene). Det betyr at de fleste som tester positiv ikke blir oppringt av smittesporingsteamet.

Rådgivningstelefonen
Rådgivningstelefonen er tilgjengelig alle dager fra 10:00 - 15:00 og nummeret er 404 03 142


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 27.01.2022

Det er registrert 54 nye tilfeller, og en lett blanding av kjent og ukjent smittevei.

Det er registrert smitte tilknyttet de fleste skoler og barnehager også i dag. De som er berørt har fått informasjon om dette via skolen/barnehagen.

Mange melder om «test-tretthet». Det er nok mange barn og voksne som er grundig leie av testing nå.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 3240 / Rogaland: 3480 / Norge: 4041.  
Eigersund kommune er 27.1.2022 registrert med totalt 925 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 26.01.2022

Det er registrert 57 nye tilfeller, og en lett blanding av kjent og ukjent smittevei.

Det er registrert smitte tilknyttet de fleste skoler og barnehager også i dag. De som er berørt har fått informasjon om dette via skolen/barnehagen.
Som det ble meldt i går, ble det registret smitte ved Lagård bo- og servicesenter, og rutinemessig testing av ansatte og beboere ble iverksatt av kommuneoverlege og følges nøye opp. Ingen beboere har så langt testet positivt, aktuelle ansatte følges opp med testing etter gjeldende retningslinjer.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2993 / Rogaland: 3240 / Norge: 3803.  
Eigersund kommune er 26.1.2022 registrert med totalt 856 tilfeller hos FHI

Vi vil spesielt minne om at dersom du har luftveissymptomer eller syke husstandsmedlemmer, så kan man få utlevert selvtester på veiledningstorget. Du vil da få utlevert hurtigtester for tre dager fram i tid. Les mer om dette i vår artikkel ​Hvor mange hurtigtester får man?

Se også våre aktuelle covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 25.01.2022

Det er registrert 74 nye tilfeller, og blanding av kjent og ukjent smittevei.

Det er registrert smitte tilknyttet flere skoler og barnehager også i dag; Hellvik skole, Husabø barne- og ungdomsskole, Eigerøy barneskole, Grøne Bråden skole,  Lagård ungdomsskole, Dalane vgs, Eigerøy barnehage og Varden barnehage. Info om testing er sendt ut til aktuelle via skolen/barnehagen.
Der er også registrert smitte på Lagård bo og servicesenter. Her har senteret informert ut til de aktuelle beboere, pårørende og ansatte. Testing er rutinemessig igangsatt i samarbeid med kommuneoverlegen.

Det har vært mye spørsmål knyttet til regelverket som endres ved midnatt. Smittesporingsteamet har gitt info til de som har spurt, at de som sitter i karantene på «gammelt» regelverk, kan se til det nye fra i morgen av.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2840 / Rogaland: 3005 / Norge: 3528.  
Eigersund kommune er 25.1.2022 registrert med totalt 817 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 24.01.2022

Det er registrert 59 nye tilfeller, hvorav 12 har ukjent smittevei og knyttet til innreise.

Det er smittet knyttet til Lagård ungdomsskole, Husabø ungdomsskole, Husabø skole, Grøne Bråden skole, Eigerøy skole, Hellvik skole, Samfundets skole og Dalane vgs, samt i Raketten barnehage og Slettebø barnehage. Et fåtall av disse medfører ytterligere testing da det har vært helg, og barna ikke har vært på skole/barnehage. I de tilfeller hvor smitten medfører ytterligere testing, er der gitt info ut fra skolen til de aktuelle.

Vi kommer nå til å trappe ned rapporteringen da testregimet nå blir endret slik at det vil være meget stor usikkerhet knyttet til tallene. Vi vil fortsatt se på en rapportering, men ikke i samme omfang som det har vært hittil. Denne artikkelen vil kunne bli liggende på vår lokale covid-side og ikke på forsiden vår.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2480* / Rogaland: 2724 / Norge: 3306.   * Det er en i våre tall enten i dag eller i går.
Eigersund kommune er 24.1.2022 registrert med totalt 788 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 23.01.2022

Det er registrert 26 nye tilfeller, hvorav kun 4 har ukjent smittevei. Mye av smitten er hos personer som allerede sitter i karantene.
Vi har for januar 2022 registrert 423 tilfeller, noe som er høyere enn summen av registrerte tilfeller i 2020 og 2021 (416). Vi ligger nå med 2680 pr 100 000 de siste 14 dagene for første gang på lenge, høyere enn snittet i Rogaland ( 2588) pr. 100 000 de siste 14 dagene. Fortsatt ligger vi under snittet for Norge (3149).
 
Det er tilfeller knyttet Husabø barneskole, Hellvik skole, Grøne Bråden skole, Varden barnehage, Slettebø barnehage og Helleland FUS barnehage.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2680 / Rogaland: 2588 / Norge: 3149.   
Eigersund kommune er 23.1.2022 registrert med totalt 733 tilfeller hos FHI(Oppdatert 21.1.2022)

Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 22.01.2022

Det er registrert 27 nye tilfeller i dag, hvorav 16 var allerede i karantene. Kun 5 har ukjent smittevei. 
 
Det er tilfeller knyttet til Lagård ungdomsskole, Varden barnehage, Raketten barnehage og Hellvik skole.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2220 / Rogaland: 2422 / Norge: 3000.   
Eigersund kommune er 22.1.2022 registrert med totalt 733 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 21.1.2022)

Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 21.01.2022

Det er registrert 27 nye tilfeller i dag, hvorav 13 var allerede i karantene. Kun 3 har ukjent smittevei. 
 
Det er tilfeller knyttet til Grøne Bråden skole, Husabø skole, Husabø ungdomsskole, Lagård ungdomsskole, Samfundets skole og Varden barnehage.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 2060 / Rogaland: 2207 / Norge: 2651.   
Eigersund kommune er 21.1.2022 registrert med totalt 733 tilfeller hos FHI.
 

Utdeling av selvtester
Vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke sunt vett og utvise folkeskikk når det skal hentes selvtester. Når vi ikke kan dele ut selvtester til alle som ønsker det og i det antall som mange ønsker,  er det ikke fordi noen er "vanskelig". Det er fordi vi venter på store mengder selvtester, men disse har ikke kommet ennå. Vi får våre selvtester fra sentralt hold (Helsedirektoratet) og får disse tildelt etter folketall, smittetrykk. Der er det noe forsinkelser slik at vi er fortsatt nødt til å forholde oss til de de nasjonale retningslinjene. Alternativet er at vi står med tomme lager. Vi har nok litt andre behov og derfor litt andre ordrevolum enn butikker og apotek. Dette er fra et skriv vi nettopp fikk om levering av selvtester: "Helsedirektoratet vil fortsette å sende ut tester hver uke til de etablerte knutepunktene. Den ukentlige utkjøringen vil øke fra uke 4. Innen utgangen av uke 8 vil det bli levert ytterligere 47 millioner tester. Testene vil bli fordelt i samarbeid med statsforvalterne på grunnlag av folketall, lagerstatus og smittetrykk i den enkelte kommune."

Takk for at du viser forståelse og ikke gjør dagen vanskeligere for de som allerede har et knallhardt covid-arbeidspress!

Se også vår covid-artikkel:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 20.01.2022

Det er registrert 42 nye tilfeller i dag (ny dagsrekord). Kun 4 har ukjent smittevei. 3 er knyttet til innreise.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1913 / Rogaland: 2069 / Norge: 2484.   
Eigersund kommune er 20.1.2022 registrert med totalt 682 tilfeller hos FHI.

Se også vår covid-artikkel:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 19.01.2022

Det er registrert 29 nye tilfeller i dag, hvorav mesteparten er nærkontakter. 4 har ukjent smittevei. Det er tilfeller på Husabø skole og Eigerøy skole.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1740 / Rogaland: 1988 / Norge: 2343.   
Eigersund kommune er 19.1.2022 registrert med totalt 658 tilfeller hos FHI.

Se også våre covid-relaterte artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 18.01.2022

Det er registrert 30 nye tilfeller i dag, hvorav 27 er nærkontakter. 3 har ukjent smittevei. Det er tilfeller på Grøne Bråden skole, Husabø skole, Husabø ungdomsskole, Rundevoll barnehage og Raketten barnehage.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1599 / Rogaland: 1851 / Norge: 2205.   
Eigersund kommune er 18.1.2022 registrert med totalt 628 tilfeller hos FHI.

Ellers viser vaksinestatistikken fra  Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK at i Eigersund har 11 805 fått 1. dose (92,9%), 10 925 har fått 2. dose (91,1%) og 7 238 (48,9%) har fått 3. dose. Takk til hver og en som har tatt vaksinen!

Se også vår covid-relatert artikkel:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 17.01.2022

Det er registrert 23 nye tilfeller i dag. 10 har kjent smittevei som nærkontakter. 1 har sin bakgrunn i innreise og 2 har ukjent smittevei. De øvrige har kjent smittevei.

Det er bla. registrert tilfeller på Husabø skole, Rundevoll barnehage og Raketten barnehage. (Rettet 18.1.22: Ikke smitte på Rundevoll skole, men barnehage).

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1473 / Rogaland: 1810 / Norge: 2097.   
Eigersund kommune er 17.1.2022 registrert med totalt 626 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 16.01.2022

Det er registrert 16 nye tilfeller i dag. 12 har kjent smittevei som nærkontakter. 3 har sin bakgrunn i innreise og 1 har ukjent smittevei.

Det er bla. registrert tilfeller på Husabø skole, Hellvik barnehage og Raketten barnehage.

Grunnskoler og barnehager vil fortsette på gult nivå en tid fremover. Dette er begrunnet med smitteutviklingen der.

Vi minner om at vi nå har fått på plass selvregistrering av positive selvtester og registering av nærkontakter, og det første positive tilfellet er allerede registrert her.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1346 / Rogaland: 1748 / Norge: 2010.   
Eigersund kommune er 16.1.2022 registrert med totalt 583 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 14.1)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 15.01.2022

Det er registrert 13 nye tilfeller i dag. 9 har kjent smittevei som nærkontakter. 2 har sin bakgrunn i innreise og 2 har ukjent smittevei.

Det er bla. registrert tilfeller på Grøne Bråden skole og Husabø ungdomsskole, men disse var allerede i karantene, og et tilfelle i Raketten barnehage.

Vi minner om at vi nå har fått på plass selvregistrering av positive selvtester og registering av nærkontakter, og det første positive tilfellet er allerede registrert her.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1173 / Rogaland: 1662 / Norge: 1893.   
Eigersund kommune er 15.1.2022 registrert med totalt 583 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 14.1)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 14.01.2022

Det er registrert 12 nye tilfeller i dag. 8 har kjent smittevei som nærkontakter. 1 har sin bakgrunn i innreise og 4 har ukjent smittevei.

Det er bla. registrert et tilfelle i en barnehage, men dette gir ikke gir noen nye tiltak eller nærkontakter. Og et tilfelle hos en beboer på en institusjon som testet rutinemessig i karantene. Der er det god kontroll på situasjonen og ingen nye nærkontakter.

Kommunens utvidede kriseledelse har i dag hatt stabsmøte og vi antar at det fortsatt vil være gult nivå på skolene i 14 dager fremover. Endelig avgjørelse vil bli tatt i løpet av helgen etter vurdering og samråd med ulike parter.

Vi har nå fått på plass selvregistrering av positive selvtester og registering av nærkontakter, og det første positive tilfellet er allerede registrert her.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1240 / Rogaland: 1549 / Norge: 1720.   
Eigersund kommune er 14.1.2022 registrert med totalt 832 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 13.01.2022

Det er registrert 17 nye tilfeller i dag. 11 har kjent smittevei, da mange er nærkontakter. 1 har sin bakgrunn i innreise og 5 har ukjent smittevei.

Det er bla. registrert tilfeller på Husabø skole, Grøne Bråden skole, Rundevoll barnehage og Helleland barnehage. Alle berørte ansatte og elever er informert og følges rutinemessig opp. 

Regjeringen har i dag endret på covid-tiltakene. Du finner hele oversikten på regjeringens nettside om covid.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1186 / Rogaland: 1514 / Norge: 1580.   
Eigersund kommune er 13.1.2022 registrert med totalt 572 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 12.01.2022

Det er registrert 34 nye tilfeller i dag. Mange er nærkontakter. 2 har sin bakgrunn i innreise og 9 har ukjent smittevei, og noen er fortsatt ikke avklart ennå.

Det er bla. registrert tilfeller på Husabø skole, Husabø Ungdomsskole, Lagård ungdomsskole, Grøne Bråden skole, Raketten barnehage, Slettebø barnehage og Helleland barnehage, noe som medfører testing før fremmøte i morgen for flere klasser og avdelinger i barnehagene. Alle berørte ansatte og elever er informert og følges rutinemessig opp. Denne type smitteutvikling er noe som vi må forvente (mye) mer av i tiden fremover og slik sett er situasjonen udramatisk – selv om den selvsagt er problematisk nok for alle involverte og berørte.

Dette er ellers den dagen som det er registrert flest smittetilfeller under hele pandemien.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1113 / Rogaland: 1 381 / Norge: 1 442.   
Eigersund kommune er 12.1.2022 registrert med totalt 544 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 11.01.2022

Det er registrert 20 nye tilfeller i dag. 7 har kjent smittevei. 9 har sin bakgrunn i innreise og 4 har ukjent smittevei. Det er kun enkeltstående tilfeller knyttet til skole og barnehage. 

Det er registrert 1 tilfelle på Husabø skole, noe som medfører testing før fremmøte i morgen for flere klasser. Alle, ca. 100, berørte ansatte og elever er informert og følges rutinemessig opp. Denne type smitte er noe som vi må forvente (mye) mer av i tiden fremover og slik sett er situasjonen udramatisk – selv om den selvsagt er problematisk nok for alle involverte og berørte.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 900 / Rogaland: 1 308 / Norge: 1 351.   
Eigersund kommune er 11.1.2022 registrert med totalt 500 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 10.01.2022

Det er registrert 18 nye tilfeller i dag. 16 har kjent smittevei. 1 har sin bakgrunn i innreise og 1 har ukjent smittevei. 1 tilfelle ved testing før skolestart på Lagård ungdomsskole og 1 på Helleland skole, 11 tilfeller knyttet til Helleland barnehage og Rundevoll barnehage. Alle berørte ansatte og elever er informert og følges rutinemessig opp.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 827 / Rogaland: 1 267 / Norge: 1 299.   
Eigersund kommune er 10.1.2022 registrert med totalt 499 tilfeller hos FHI

Ellers vil vi vise til tall fra Helse Vest i dag: «71 prosent av de som fikk respiratorbehandling for covid-19 i Helse Vest i november og desember var uvaksinerte. Alle de vaksinerte på respirator hadde underliggende sykdommer.»


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 09.01.2022

Det er registrert 13 nye tilfeller i dag. 10 har kjent smittevei som nærkontakter. 2 har sin bakgrunn i innreise og 1 har ukjent smittevei.
1 av de smittede har sammenheng med smitten som ble registrert i Rundevoll barnehage før helgen. 1 av de smittede har tilknytning til Husabø skole og både elever og ansatte er informert og tiltak følge rutinemessig opp. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 713 / Rogaland: 1 232 / Norge: 1 262.   Se utviklingen fra 15. desember til i dag.
Eigersund kommune er 9.1.2022 registrert med totalt 471 tilfeller hos FHI(Sist oppdatert 7.1.2022)  


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 08.01.2022

Det er registrert 8 nye tilfeller i dag. 7 har kjent smittevei som nærkontakter og var allerede i karantene. 1 har sin bakgrunn i innreise. Alle hadde positiv selvtest.

1 av de som har testet positivt i dag, er knyttet til Lagård bo- og servicesenter. Alle kollegaer som den ansatte var i kontakt med i smitteførende fase, er trippelvaksinerte. Det er også alle beboerne. Test er tatt på alle nærkontakter i dag, og det er ingen positive. Dette følges opp med tester fremover i tråd med rutineee. Det er sendt ut informasjon til ansatte, pasienter og pårørende.

Vi har fått spørsmål om vaksinering av 16-åringer om når dette kan gjøres. 3.1.2021 svarte FHI oss på dette spørsmålet og det de svarte var: "En skal være fylt 16 år for å få 2. dose, og intervallet er 8 til 12 uker."

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 653 / Rogaland: 1183 / Norge: 1201. 
Eigersund kommune er 8.1.2022 registrert med totalt 471 tilfeller hos FHI. (Sist oppdatert 7.1.2022)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 07.01.2022

Det er registrert 14 nye tilfeller i dag. 8 har sannsynlig kjent smittevei som nærkontakter. 4 har sin bakgrunn i innreise. 2 har ukjent smittevei. 

4 av de som har testet positivt i dag, er knyttet til Rundevoll barnehage. Det er gjennomført smittesporing i samarbeid med barnehagen, nærkontakter er informert via barnehagen om videre tiltak. Smittesporingsteamet har fulgt opp de som har testet positivt med informasjon.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 633 / Rogaland: 1119 / Norge: 1129. 
Eigersund kommune er 7.1.2022 registrert med totalt 471 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 06.01.2022

Det er registrert 9 nye tilfeller i dag. 8 har kjent smittevei som nærkontakter og var allerede i karantene. 1 har sin bakgrunn i innreise. 1 oppholder seg for øvrig ikke i kommunen.

Det er godt tempo på vaksineringen, fortrinnsvis 3. dose. I dag fikk 587 sin vaksine, neste uke vil 1 602 som får vaksine. Det som er spesielt gledelig, er at i dag fikk 28 personer sin 1. dose, noe som gjør at totalt 206 personer har tatt sin 1. dose siden uke 48. Det er vi svært glade for.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 660 / Rogaland: 1066 / Norge: 1063. 
Eigersund kommune er 6.1.2022 registrert med totalt 457 tilfeller hos FHI. 

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 05.01.2022

Det er registrert 10 nye tilfeller i dag. 4 har kjent smittevei som nærkontakter. 2 har sin bakgrunn i innreise og 4 har ukjent smittevei, hvorav 1 er ansatt på skole. Dette siste tilfellet medfører testing over flere dager for et mindre antall elever, og foresatte har fått melding og elevene har fått selvtest med hjem.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 600 (korrigert 6.1) / Rogaland: 958 / Norge: 986.
Eigersund kommune er 5.1.2022 registrert med totalt 444 tilfeller hos FHI. (Oppdatert 5.1.2021)

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 04.01.2022

Det er registrert 11 nye tilfeller i dag. 9 har kjent smittevei som nærkontakter. 1 har sin bakgrunn i innreise og 1 har ukjent smittevei.

Det er ikke meldt noen positive tilfeller til smittesporingsteam som følge av «skoletesting» i går (vgs) og i dag (1-4 og vgs).

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 507 / Rogaland: 838 / Norge: 929.
Eigersund kommune er 4.1.2022 registrert med totalt 444 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 03.01.2022

Det er registrert 10 nye tilfeller i dag. 5 var allerede i smittekarantene som nærkontakter og har dermed kjent smittevei. 4 har sin bakgrunn i innreise og 1 har ukjent smittevei.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 447 / Rogaland: 888 / Norge: 906.
Eigersund kommune er 3.1.2022 registrert med totalt 434 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 02.01.2022

Det er registrert 12 nye tilfeller i dag. 4 var allerede i smittekarantene pga. nærkontakt og har dermed kjent smittevei. 4 har sin bakgrunn i innreise og 4 har ukjent smittevei, hvorav 3 tilhører samme husstand.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 447 / Rogaland: 858 / Norge: 909.
Eigersund kommune er 31.12.2021 registrert med totalt 419 tilfeller hos FHI. (Sist oppdatert 31.12.2021)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 01.01.2022

Det er registrert 2 nye tilfeller i dag. 1 var allerede i smittekarantene pga nærkontakt og har dermed kjent smittevei. Det andre tilfellet har folkeregisteradresse Eigersund, men oppholder seg i en annen kommune og følges opp der. Det er også registrert 3 tilfeller av omikronviruset av de tidligere registrerte tilfellene. Disse tilfellene har ikke forbindelse med hverandre. At det nå registreres flere omikrontilfeller, må regnes som helt normalt.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 419 / Rogaland: 859 / Norge: 937.
Eigersund kommune er 31.12.2021 registrert med totalt 419 tilfeller hos FHI. (Sist oppdatert 31.12.2021)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 31.12.2021

Det er registrert 4 nye tilfeller i dag. 2 var allerede i smittekarantene pga nærkontakt og har dermed kjent smittevei. For et tilfeller er smitteveien noe usikker, men det er en antagelse. 1 person har kommet hjem fra utlandet.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 560 / Rogaland: 895 / Norge: 968.
Eigersund kommune er 31.12.2021 registrert med totalt 419 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 30.12.2021

Det er registrert 6 nye tilfeller i dag. 5 var allerede i smittekarantene pga nærkontakt og har dermed kjent smittevei. Det er også kjent smittevei for det 6 tilfellet.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 547 / Rogaland: 884 / Norge: 977.
Eigersund kommune er 30.12.2021 registrert med totalt 411 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 29.12.2021

Det er registrert 2 nye tilfeller i dag. Begge var allerede i smittekarantene pga nærkontakt og begge har dermed kjent smittevei..

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 580 / Rogaland: 904 / Norge: 1 002.
Eigersund kommune er 29.12.2021 registrert med totalt 408 tilfeller hos FHI.

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 28.12.2021

Det er registrert 9 nye tilfeller i dag. 8 var allerede i smittekarantene pga nærkontakt. Alle har kjent smittevei..

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 600 / Rogaland: 901 / Norge: 1 027.
Eigersund kommune er 28.12.2021 registrert med totalt 404 tilfeller hos FHI.

I dag var det vaksinering for 880 personer som skulle ha sin 3. dose i Egersundshallen og i tillegg fikk 21 personer sin 1. dose. I ukene 48-52 har 186 fått sin 1. dose.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 27.12.2021

Det er registrert 2 nye tilfeller i dag. 1 kjent smittevei og 1 ukjent smittevei.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 506 / Rogaland: 919 / Norge: 1 047.
Eigersund kommune er 27.12.2021 registrert med totalt 404 tilfeller hos FHI.


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 26.12.2021

Det er registrert 4 nye tilfeller i dag. 1 var allerede i smittekarantene. 3 har ukjent smittevei.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 753 / Rogaland: 932 / Norge: 1 073.
Eigersund kommune er 24.12.2021 registrert med totalt 393 tilfeller hos FHI(Ikke oppdatert i dag)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 25.12.2021

Det er registrert 5 nye tilfeller i dag. 2 var allerede i smittekarantene. 3 har ukjent smittevei.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 720 / Rogaland: 935 / Norge: 1 101.
Eigersund kommune er 24.12.2021 registrert med totalt 393 tilfeller hos FHI. (Ikke oppdatert i dag)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 24.12.2021

Det er registrert 4 nye tilfeller i dag. Alle har kjent smittevei og er husstandsmedlemmer. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 767 / Rogaland: 975 / Norge: 1 159.
Eigersund kommune er 24.12.2021 registrert med totalt 393 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 23.12.2021

Det er registrert 4 nye tilfeller i dag. 2 har kjent smittevei, er nærkontakter og 2 ukjent smittevei. Ingen av tilfellene er knyttet til skole eller barnehage.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 800 / Rogaland: 987 / Norge: 1 179.
Eigersund kommune er 23.12.2021 registrert med totalt 389 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 22.12.2021

Det er registrert 5 nye tilfeller i dag. Alle med kjent smittevei. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 907 / Rogaland: 1 018 / Norge: 1 197.
Eigersund kommune er 22.12.2021 registrert med totalt 383 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 21.12.2021

Det er registrert 2 nye tilfeller i dag. 1 med kjent smittevei og 1 med ukjent smittevei. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 933 / Rogaland: 992 / Norge: 1 203.
Eigersund kommune er 21.12.2021 registrert med totalt 380 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 20.12.2021

Det er registrert 5 nye tilfeller i dag. 3 er nærkontakter, hvorav 2 nærkontakter som allerede var i karantene pga smitte i husstanden. 1 barn på Rundevoll skole, men ingen nye tiltak på skolen på grunn av hjemmeskole.1 barn i en barnehage, men pga fravær er det ingen nye tiltak her heller.

Et nytt tilfelle av omikron knyttet til reise. Smittesporing er her avsluttet og det er ingen nærkontakter etter hjemkomst.

Det var i dag 41 som fikk sin først vaksinedose i Egersundshallen i dag, og 165 førstedoser ble satt i ukene 48-51.

Allerede på fredag startet arbeid med å få på plass vaksinering av alle over 18 år som har intervall på minst 20 uker. Dette arbeid er nå godt i gang. 28.12.21: 90 personer (33 av disse kan få vaksine allerede nå. Vi prøvde å fylle på så mange som mulig til ledige plasser i dag. 06.01.22: 34 personer / 13.01.22: 645 personer

Det var 46 som testet seg i dag, mot ca 35 i går.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 940 / Rogaland: 989 / Norge: 1 205.
Eigersund kommune er 20.12.2021 registrert med totalt 371 tilfeller hos FHI


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 19.12.2021

Det er registrert 2 nye tilfeller i dag. 1 er nærkontakt og 1 er innreise, der smittesporing er avsluttet.

Vi har i dag besluttet å la alle skolene ha hjemmeundervisning før jul, og SFO er stengt ut året. 1.- 4. trinn og SFO har ordinær skoleoppstart 4. januar 2021, mens 5-10 klasse fortsatt har hjemmeundervisning ut uke 1, til og med 9.1.2021. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1 000 / Rogaland: 962 / Norge: 1 196.
Eigersund kommune er 17.12.2021 registrert med totalt 337 tilfeller hos FHI(17.12 er siste oppdatering hos FHI)

Se også våre covid-artikler:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 18.12.2021

Det er registrert 17 nye tilfeller i dag. 5 er nærkontakter som allerede var i karantene. 12 har ukjent smittevei.

Det er registrert tilfeller på Varden barnehage (1), Rundevoll skole (3), Eigerøy barnehage (1), Husabø ungdomsskole (1). For tilfellene på Husabø ungdomsskole og 2 av tilfellene på Rundevoll, er dette elever som har hjemmeundervisning og tilfellene berører derfor ikke andre elever. Alle berørte i skoler og barnehager har blitt kontaktet av skolen/barnehagen.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1 000 / Rogaland: 943 / Norge: 1 183.
Eigersund kommune er 17.12.2021 registrert med totalt 337 tilfeller hos FHI. (17.12 er siste oppdatering hos FHI)


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 17.12.2021

Det er registrert 10 nye tilfeller i dag. 7 er nærkontakter som allerede var i karantene. 2 er innreise fra utlandet og 1 har ukjent smittevei.

Vi har i dag registrert det første tilfellet av omikron i kommunen som har sin årsak i reise. Det er god kontroll på smitten og vi er derfor ikke bekymret for ytterligere smitte fra dette tilfellet, smittesporingen er da også avsluttet.

Det er ikke registrert flere tilfeller innen skole og barnehage, noe som vi ser på som positivt.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 1 026 / Rogaland: 913 / Norge: 1 174.
Eigersund kommune er 17.12.2021 registrert med totalt 337 tilfeller hos FHI.

Se også våre covid-artikler i dag:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 16.12.2021

Det er registrert 10 nye tilfeller i dag. Av disse var 8 allerede i smittekarantene. Det er registrert 1 tilfeller på Lagård ungdomsskole ("nytt skoletilfelle"). 2 har ukjent smittevei. 

Det er flere tilfeller der det har vært "falske positive" resultater på selvtest, men negative PCR-test. Antall smittede pr. 100 000 er derfor likt som i går.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 996 / Rogaland: 884 / Norge: 1167
Det er flere tilfeller der det har vært "falske positive" resultater på selvtest, men negative PCR-test. Antall smittede pr. 100 000 er derfor likt som i går.

  • Dette påvirker "telling av totalantallet" jf. det som står om differanse mellom våre fortløpende tall og FHI-statistikken.

Se også våre artikler i dag:, net 


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 15.12.2021

Det er registrert 13 nye tilfeller i dag. Av disse er 1 nærkontakt jobb og 2 var allerede i smittekarantene. Det er registrert 4 tilfeller på Husabø skole. 6 har ukjent smittevei. 

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 996 / Rogaland: 865 / Norge: 1131

Se også våre artikler i dag:


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 14.12.2021

Det er registrert 12 nye tilfeller i dag. Av disse er 6 nærkontakter. 5 har ukjent smittevei. Det er registrert 1 tilfelle på Eigerøy skole. Det er registrert 1 tilfelle i forbindelse med reisekarantene.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 886


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 13.12.2021

Det er i dag registrert 8 nye tilfeller, hvorav de fleste er husstandsmedlemmer. Alle tilfellene har kjent smittevei.

3 av tilfellene er på skoler.

Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 813


Antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 12.12.2021

Det er i dag registrert 15 nye tilfeller i kommunen. 

Det registert 2 på Husabø skole, 3 på Rundevoll skole, 1 på Eigerøy skole, 2 i barnehager. 

Av de øvrige voksne er det foreldre (nærkontakter), men det er 2 tilfeller der smitteveien er usikker/ukjent.

Det innebærer at vi har registrert totalt 90 tilfeller i desember og 207 tilfeller totalt i 2021, mot  76 totalt i 2020. Totalt er det registrert 285 tilfeller i kommunen.
Antall smittede pr 100.000 de siste 14 dager i Egersund: 713


Oversikt over antall registrerte covid-tilfeller i Eigersund kommune 1-11. desember 2021

Vi har lagt en oversikt over antall registrerte tilfeller i i desember. Mange av disse tilfellene er knyttet til utbrudd på to skoler i kommunen.

Av de registrert tilfellene, er det nå registrert tottalt 28 tilfeller på Rundevoll skole, 13 tilfeller på Husabø skole, 2 tilfeller på Husabø ungdomsskole. Alle skolene har tilfeller i flere klasser.
I tillegg er der registrert 3 tilfeller i to barnehager.

Antall smittet i 1-11 desember 2021

Antall vaksinerte - Eigersund kommune

  • Andel over 18 år: 1. dose 91,7%  /  2. dose: 89,8%  / 3. dose: 21,1%
  • Totalt antall: 1. dose: 11 619  /  2 dose: 10 752. 

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er å ta vaksinen! Den gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Ellers er det vi alle kan gjøre:

  • å holde avstand - også om du er vaksinert.
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)