Selvregistrering av positiv korona selvtest og nærkontakter:

Ved positiv korona selvtest skal du selv registrere det positive resultatet av testen og dine nærkontakter. Det gjør du ved å ved å logge inn på nettstedet Remin. Nettadressen er: https://hjemmetest.remin.no/registrering

Etter dette, er det fint om du bestiller en PCR-test. Det gjør du på eget skjema her.

Registrering av nærkontakter hjelper smittesporerne med å kartlegge og begrense smitten i samfunnet.

Etter registrering, vil du bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam for videre oppfølging (enten samme dag, eller dagen etter).

Forklaring til registrering av selvtest og nærkontakter:

Følgende opplysninger må registreres:

  • Testdato: ( dato selvtest er tatt)
  • Personopplysninger (navn og mobilnummer)
  • Eksponering ( antatt smittested )
  • Symptomer: ja/nei
  • Velg «Registrer test»

Opplysningene du gir, vil kun bli delt med de som jobber med smittesporing i kommunen og vil bare bli brukt til dette formål. Opplysningene vil bli slettet når lagring ikke lenger er påkrevd.

Når er du nærkontakt?

På nettsiden til FHI - Definisjoner finner du forklaring på hva som er NærkontaktHusstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter - og mange andre forklaringer.

Andre lenker: