FHI - Skolestart januar 2022:
"Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose  (3. dose koronavaksine) for mer enn en uke siden, skal ikke testes."

Regjeringen har også besluttet at 
"Alle barnehager, barne- og ungdomsskoler skal driftes på gult nivå. Videregående og voksenopplæring skal fortsatt driftes på rødt nivå."

Generelt om utdeling av selvtester

Det vil komme mange selvtester til kommunen i løpet av januar, men frem til disse blir levert, er det begrenset hva kommunen har av selvtester. Vi må derfor prioritere disse til elever som skal møte på skolen og at den enkelte skole har kun selvtester til sine elever. Dette innebærer også at det ikke er mulig for skolene å levere ut selvtester til familiemedlemmer mm. Familier som har barn i ulike skoletrinn/skoler, må derfor hente selvtester i flere omganger. 
De som trenger selvtester av andre grunner, må kontakte kommunens veiledningstorg for utlevering. Dette i tråd med de nasjonale prioriteringene for selvtester.

Det er også mulig å kjøpe selvtester på apotekene for andre som ønsker selvtester.

Elever i 1. – 4. klasse

De har oppstart tirsdag 4. januar 2021 da 3. januar er planleggingsdag.
Den enkelte skole vil gi mulighet for å hente selvtester på skolen mandag 3.1 etter arbeidstid. Skolene sender ut melding til foreldre/foresatt med praktisk informasjon om tid og sted for sin skole. 
I tillegg vil alle skolene ha en (begrenset) mulighet til å kunne ta selvtest på skolen for de som ikke har fått mulighet til å ta selvtesten hjemme før skolestart. Vi ber om at disse elvene ikke følger ordinær skoleskyss, og tar kontakt med skolen for å avtale detaljene.

Elever i 5. – 10 klasse

I tråd med kommuneoverlegens beslutning 15. desember 2021, har disse elevene digital hjemmeundervisning til og med fredag 7. januar. Mandag 10. januar 2021 vil være deres første ordinære skoledag med fysisk oppmøte. 
I løpet av neste uke, vil den enkelte skole sende  ut melding til foreldre/foresatt med praktisk informasjon om når og hvor selvtestene for bruk mandag 10. januar kan hentes.

Elever på Dalane Videregående skole

Skolen vil ha utstrakt digital undervisning, men det er en del elever i praktiske fag som vil ha fysisk oppmøte. Disse elevene vil få egen melding fra skolen om dette. Elevene som skal møte fysisk mandag 3. januar eller tirsdag 4. januar,  kan hente selvtester på skolen torsdag 30.12.2021 mellom 0900-1400.

Elever og ansatte på andre skoler, barnehager og videregående skoler

Ansatte i barnehager og skoler, samt elever som går på andre videregående skoler utenfor kommunen/fylket, men som bor i Eigersund kommune, kan hente selvtester på kommunens veiledningstorg i åpningstiden kl. 0800-1500 mandag – fredag, nyttårsaften 31.12 er det kun åpent til kl. 1200. 

Voksenopplæringen

De er på rødt nivå på lik linje med videregående skoler og har hovedsakelig digital opplæring. Det er allikevel noen som har fysisk oppmøte på skolen på tirsdag og disse vil kunne hente selvtester på mandag eller ta selvtesten når de kommer på skolen. Alle vil få egen melding om dette fra skolen.

Ansatte i barnehagene

Barnehagene starter opp mandag 3. januar 2021. Alle ansatte har derfor fått tilbud om utlevering av selvtester gjennom den barnehagen de er ansatt i.

Positiv selvtest?

Hvis selvtesten er positiv, meld fra til smittesporingsteamet for veiledning og oppfølging på telefon 404 03 142 mellom 07:30 og 21:00. Bestill samtidig PCR-test på eget skjema her.

Aktuelle lenker