På 3ABC er en opptatt av at den enkelte får ta med seg sin historie inn i alderdommen. Å få opprettholde kontakt med familie, venner og nettverk og ha meningsfulle dager er avgjørende for en verdig alderdom og et fortsatt godt liv.

Gode samarbeidspartnere

For å gjøre et godt arbeid for brukerne er gode samarbeidspartnere avgjørende. Kjøkken, skoler og barnehager, bygg og eiendom, SUS, lag og foreninger og frivillige er med på å farge dagene på 3ABC. Videre er sertifiseringen et produkt av stor innsats og vilje til omstilling hos en hel personalgruppe.

Hvem er 3ABC?

3 ABC på Lagård er en avdeling for eldre som trenger heldøgnsomsorg. De fleste av våre beboere har avdeligen som sitt bosted, men av og til tar vi imot pasienter på kortere opphold for avlastning, utredning eller observasjon. Alle har enerom og eget bad, og det er taksheis på alle rom.

Lederne i Eigersund kommune holder Livsgledediplomet som bevis på at de nå er sertifisert

Bygget hvor avdelingen 3ABC ligger i tredje etasje

Ingeborg Havsø med to kakestykker

Marsipankake med blomster

Relaterte lenker