I tillegg til tallene som du ser her, har Valgdirektoratet gitt oss melding om at det er 119 forhåndsstemmer på vei som blir levert på mandag.

2021-09-10 - Valgdeltakelse.png

I tillegg har vi tatt i mot 181 forhåndsstemmer som er sendt til andre kommuner.

Ved forrige Stortingsvalg var det 8 070 som totalt stemte i Eigersund kommune. Av disse var 2 692 forhåndsstemmer (25,37%). Den samlede fremmøteprosenten var da 76,1%.


Mandag er det valgdag for Stortingsvalget 2021

Oversikt over valglokalene finner du her. Husk at du kun trenger legitimasjon for å stemme og at du kan gå til det valglokalet som passer deg.

Har du valgkort klart er det fint når du kommer for å stemme, men du trenger det ikke.

Se også informasjon for de som på valgdagen er i isolasjon eller karantene og som ikke har forhåndsstemt.

Valgresultater kan du finne på valgresultater.no der også vi legger ut resultatene så fort de er klare for den enkelte krets.


Vi setter stor pris på alle som har forhåndsstemt fordi det bidrar til å redusere køene i valglokalene på valgdagen. 

Vi har også hatt både NRK og TV2 på besøk for å se på "Stikk og Stem". I dag var det innslag på NRK Rogalands TV sending