Dersom du er manntallsført i kommunen og på grunn av karantene eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et ordinært valglokale på valgdagen, kan du etter søknad til valgstyret avgi stemme hjemme. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen. Dette gjør du ved å ta kontakt med kommunens veiledningstorg på telefon 51 46 80 00.

I dagene lørdag 11.9, søndag 12.9 og valgdagen 13.9, vil kommunens smittesporingsteam og kommunens covid-testteam  spørre deg om du har forhåndsstemt og om du ikke har det, om du ønsker å stemme. Du vil da få mulighet til å stemme, enten ved at testteamet kommer hjem til deg for å ta i mot stemmen om du er i isolasjon, eller om du er i karantne/skal testes, så kan gjøre dette samtidig på kommunens covid-teststasjon på Slettebø. 

Merk at dette kun gjelder for personer som er isolert eller er i karantene, og det gjøres kun etter avtale.