Dette viser hvor viktig det at nærkontakter blir funnet, går i karantene og blir testet.

Dette er situasjoner som vi må forvente oppstår i mange deler av samfunnet i den fasen av epidemien som vi nå er inne i, og som vi forventer vil kunne vare i lang tid. Det er allikevel situasjoner som vi følger tett og har planer for å håndtere dersom det skulle vise seg at det mot formodning skulle oppstå videre smitte.

Det er dermed registrert totalt 41 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Vær oppmerksom på at det er en differanse fra forrige melding (25.10) der vi meldte om 36 tilfeller i kommunen. Dette er fordi vi nå har tatt med 1 tidligere tilfelle der en person med bostedsadresse i Eigersund kommune, men som ikke har oppholdt seg i kommunen, fikk konstatert covid-19. Dermed vil vårt totalantall nå være likt med det som publiseres ulike steder.

Merk at det tidvis kan være forskjell på antall tilfeller som oppgis i ulike medier mm på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen.

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)

Informasjon for befolkningen