Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyret

Kommunestyrets ansvarsområde, medlemmer, varamedlemmer og saksdokumenter.

Kommunestyret i juni 2022

Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Kommunens øverste myndighet

De 31 medlemmene velges av innbyggerne gjennom kommunestyrevalget. Ordføreren leder kommunestyret, varaordfører er nestleder. Det enkelte parti har en gruppeleder som partiet velger selv. Kommunestyret skal selv gjøre vedtak i følgende type saker:

 • Kommuneplan.
 • Årsbudsjett og økonomiplan.
 • Årsmeldinger/regnskap.
 • Større organisasjonsmessige endringer (overordnet avdelingsstruktur o.l.).
 • Valg/oppnevning til samtlige utvalg, styrer, råd og nemnder.
 • Arbeidsvilkår for folkevalgte, herunder godtgjørelse.
 • Ansettelse av rådmann.
 • Reguleringsplaner.
 • Bebyggelsesplaner.
 • Boligbyggeprogram.
 • Andre planer av overordnet betydning.
 • Låneopptak.
 • Ekspropriasjoner.
 • Kjøp og salg av kommunale eiendommer over 1 mål..
 • Grunnervervsavtaler for større prosjekter.
 • Finansieringsplaner for større prosjekter.
 • Rammeplaner for vann, avløp, veger, renovasjon m.v..
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Delegasjon av myndighet til andre utvalg.

Kommunestyret har 6 - 8 møter i året.

Reglement for kommunestyret gjelder også for andre politiske utvalg.

 • Medlemmer og varamedlemmer 2019 ‐ 2023

  Arbeiderpartiet

  • Odd Stangeland (Ordfører)
  • Bente Gravdal (gruppeleder)
  • Unn Therese Omdal
  • Beate Kydland
  • Tove Helen Løyning
  • Kurt Sæstad
  • Tom Rune Sleveland
  • Siw Randi Tollefsen
  • Elin Adsen Kvåle
  • Anders Ege
  • Anna Nodland (1. vara)
  • Frank Emil Moen (2. vara)
  • Bjørnar Stapnes (3. vara)
  • Sanna Thorsen Stangeland (4. vara)
  • Jan Tore Hovland (5. vara)
  • Svenn Manum (6. vara)
  • Oddvin Andreassen (7. vara)
  • Julie Kvassheim (8. vara)
  • Mohamad Jamil Yasin (9. vara)
  • Ida Hovland (10. vara)
  • Erling Svendsen (11. vara)
  • Terje Vanglo (12. vara)
  • Jane Havsø (13. vara)

  Fremskrittspartiet

  • May Helen Hetland Ervik (Gruppeleder)
  • Roald Eie
  • Morten Øglend
  • Dag Rune Skår
  • Jan Kristian Myrold Skadberg
  • Olga Merete Arnesen Østerbø (1. vara)
  • Marian Seglem (2. vara)
  • Arild Hovland (3. vara)
  • Frode Lind (4. vara)
  • Frank Hansen (5. vara)
  • Hanne Ervik (6. vara)
  • Jan Aksel Skadberg (7. vara)
  • Linda Drageland (8. vara)
  • Alf Håkon Hetland (9. vara)

  Høyre

  • Leif Erik Egaas (Varaordfører)
  • Anja Hovland (Gruppeleder)
  • Kjell Vidar Nygård
  • Geirulf Vasvik
  • Iselin Grøsfjeld Skogen
  • Hanne-Christine Rynning-Berg
  • 1. Knut Sirevåg (1. vara)
  • 2. Tommy Gunvaldsen (2. vara)
  • 3. Kjetil Larsen (3. vara)
  • 4. Arild Sæstad Refsland (4. vara)
  • 5. Sidsel Margrethe Salvesen (5. vara)
  • 6. Lilly Remme Brunell (6. vara)
  • 7. Liv Tone Øiumshaugen (7. vara)
  • 8. Arne Dirdal (8. vara)

  Kristelig folkeparti

  • John Mong (Gruppeleder)
  • Kenneth Pedersen
  • Solveig Ege Tengesdal
  • Bente Skåra Gunvaldsen (1. vara)
  • Per Arne Sandvold (2. vara)
  • Hilde A. Skåra Gunvaldsen (3. vara)
  • Svein Helvig (4. vara)
  • Arne Geir Ege (5. vara)
  • Charlotte Gunvaldsen (6. vara)

  Senterpartiet

  • May Sissel Nodland (Gruppeleder)
  • Sigmund Slettebø
  • Karl Inge Hyggen
  • Kari Johanne Melhus
  • Anita Stangeland (1. vara)
  • Jan Helge Havsø (2. vara)
  • Gunn Veshovde (3. vara)
  • Bernt Koldal (4. vara)
  • Marit Ege (5. vara)
  • Arild Hovland (6. vara)
  • Siri Skjærpe (7. vara)

  Sosialistisk venstreparti

  • Halvor Østerman Thengs (Gruppeleder)
  • Kristin Fardal Hovland
  • Brit Elin Lomeland (1. vara)
  • Martin Liland (2. vara)
  • Roger Rasmussen (3. vara)
  • Rolf Skåra (4. vara)
  • Ken Ove Gunvaldsen Johansen (5. vara)

  Venstre

  • Øyvind Misje (Gruppeleder)
  • Johan Aakre (1. vara)
  • Axel Seglem (2. vara)
  • Arild Stapnes Johnsen (3. vara)
  • Brit Larssen Kvassheim (4. vara)