Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyret

Kommunestyrets ansvarsområde, medlemmer, varamedlemmer og saksdokumenter.

kommunestyret med en enstemmig avgjørelse

Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Kommunens øverste myndighet

De 31 medlemmene velges av innbyggerne gjennom kommunestyrevalget. Ordføreren leder kommunestyret, varaordfører er nestleder. Det enkelte parti har en gruppeleder som partiet velger selv. Kommunestyret skal selv gjøre vedtak i følgende type saker:

 • Kommuneplan.
 • Årsbudsjett og økonomiplan.
 • Årsmeldinger/regnskap.
 • Større organisasjonsmessige endringer (overordnet avdelingsstruktur o.l.).
 • Valg/oppnevning til samtlige utvalg, styrer, råd og nemnder.
 • Arbeidsvilkår for folkevalgte, herunder godtgjørelse.
 • Ansettelse av rådmann.
 • Reguleringsplaner.
 • Bebyggelsesplaner.
 • Boligbyggeprogram.
 • Andre planer av overordnet betydning.
 • Låneopptak.
 • Ekspropriasjoner.
 • Kjøp og salg av kommunale eiendommer over 1 mål..
 • Grunnervervsavtaler for større prosjekter.
 • Finansieringsplaner for større prosjekter.
 • Rammeplaner for vann, avløp, veger, renovasjon m.v..
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Delegasjon av myndighet til andre utvalg.

Kommunestyret har 6 - 8 møter i året.

Reglement for kommunestyret gjelder også for andre politiske utvalg.

 • Medlemmer og varamedlemmer 2023 ‐ 2027

  Arbeiderpartiet

  • Odd Stangeland
  • Beate Kydland
  • Mari Skaara Omdal
  • Tove Helen Løyning
  • Tom Rune Sleveland
  • Bjørnar Stapnes
  • Kari Anne Bergøy
  • Elin Adsen Kvåle
  • Jarl André Aaserud (1. vara)
  • Jan Tore Hovland (2. vara)
  • Arne Magnar Sleveland (3. vara)
  • John Anders Ludvigsen (4. vara)
  • Mohamad Jamil Yasin (5. vara)
  • Ragnhild Mong (6. vara)
  • Inger Johanne Andreassen (7. vara)
  • Juliane Solbakke Arnes (8. vara)
  • Bente Amundsen (9. vara) (INP)
  • Øystein Flesvig Felle (10. vara)
  • Jane Havsø (11. vara)

  Fremskrittspartiet

  • May Helen Hetland Ervik
  • Morten Øglend
  • Roald Eie
  • Mariann Seglem
  • Olga Merete Arnesen Østerbø
  • Sven Eirik Hansen
  • Arild Hovland
  • Mathias Sætre Wilhelmsen (1. vara)
  • Ingerlise Grøsfjell Haver (2. vara)
  • Frode Lind (3. vara)
  • Hanne Ervik (4. vara)
  • Linda Drageland (5. vara)
  • Leif Georg Bratt Skandsen (6. vara)
  • Rune Hovland (7. vara)
  • Kristoffer Berentsen (8. vara)
  • Dag Rune Skår (9. vara)
  • Dominika Barbara Sudnik (10. vara)

  Høyre

  • Anja Hovland
  • Lise Ravneberg
  • Iselin Grøsfjeld Skogen
  • Knut Sirevåg
  • Kjell Vidar Nygård
  • Jenny Kvilhaug Tuen
  • Frank Leidland
  • Haakon Tollefsen Skeie (1. vara)
  • Anders Midbrød (2. vara)
  • Tommy Gunvaldsen (3. vara)
  • Hanne-Christine Rynning-Berg (4. vara)
  • Sven-Erik Hetland (5. vara)
  • Terje Gyland (6. vara)
  • Lene Johansen (7. vara)
  • Tommy Bjellås (8. vara)
  • Alf Hansen (9. vara)
  • Karl Thomas Omlid (10. vara)

  Kristelig Folkeparti

  • John Mong
  • Kenneth Pedersen (Høyre)
  • Hilde Alice Skåra Gunvaldsen
  • Anja Tingbø Omdal (1. vara)
  • Morten Haug (2. vara)
  • Astrid Egebakken (3. vara)
  • Ida Andreasen (4. vara) (Høyre)
  • Trine Lovise Grastveit Viggen (5. vara)
  • Svein Helvig (6. vara)

  Industri- og næringspartiet

  • Arnt Olav Sivertsen
  • Steffen Vindheim
  • Svein Ove Gjersdal (1. vara)
  • Kai Bård Mong (2. vara)
  • Ucci Sivertsen (3. vara)
  • Ronald Storesæther Eikefjord (4. vara)
  • Willy Lomeland (5. vara)

  Senterpartiet

  • Kari Johanne Melhus
  • Sigmund Slettebø
  • Johan Egeland (1. vara)
  • Anita Garheim Stangeland (2. vara)
  • Jan Helge Havsø (3. vara)
  • Thor Åge Svanes (4. vara)
  • Siri Skjærpe (5. vara)

  Venstre

  • Gunnar Kvassheim
  • Johan Aakre (1. vara)
  • Trine Salvesen Røyneberg (2. vara)
  • Cathrine Johannessen (3. vara)
  • Axel Seglem (4. vara)

  Sosialistisk Venstreparti

  • Halvor Ø. Thengs
  • Kristin Fardal Hovland (1. vara)
  • Ronald Alan Aquino Velasco (2. vara)
  • Brit Elin Lomeland (3. vara)
  • Joakim R. Ramsland (4. vara)