Dette er Stangelands tredje periode i Eigersund-politikken. Ordføreren har styreverv i KS Rogaland sitt fylkesstyre og i styret for Greater Stavanger.

Fra 2011 til 2015 var han gruppeleder for Arbeiderpartiet, samt styreleder først for Egersund havn KF og senere nyopprettede Eigersund Næring og havn KF. I perioden 2007 til 2011 var han medlem av helse- og omsorgsstyret og varamedlem til kommunestyret.

Ordføreren er opptatt av at innbyggerne skal leve gode liv i et trygt, inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn. Retten til et godt liv og like muligheter skal være uavhengig av hvor en bor. I Eigersund kommune er vi Sammen for alle.

Næringsliv og innbyggere er alltid velkommen til å ta kontakt. For å sikre at ordføreren er tilstede, kan det være lurt å ta kontakt på forhånd, enten direkte eller til sentralbordet 51 46 80 00.

Ordføreren i Eigersund kan også nås på Instagram og Facebook.

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 80 11
  • Mobil: 488 91 802
  • Epost: odd.stangeland@eigersund.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund
  • Instagram: @ordforerieigersund
  • Facebook: @ordforer.eiegersund