Priser

Pris for leie benker og bord er 500,- kr pr arrangement. Er ikke bord og benkene tatt ned eller pakket etter bruk kan arbeidet med dette blir fakturert etter gjeldende overtidssatser.

Krav til leietaker

  • Bord og benker leies i den forfatning den til en hver tid er i.
  • Blir noe ødelagt, utenom vanlig slitasje, kan dette bli fakturert i etterkant.
  • Benker og bord blir levert i kassetter. Etter bruk alt stables på samme måte som de ble mottatt og dette skal være klar for henting.

Kontaktinformasjon

Bestilling gjøres til kulturkontoret på telefon 51 46 82 29 eller 51 46 82 20. Tekniske spørsmål og spørsmål angående levering rettes til teknisk avdeling på mobil 957 57 317.