Gjennom lek og lekende samspill gjør barna seg erfaringer i hvordan håndtere livet, og der barna får prøve og feile i samspill med andre barn og voksne.

Struktur og innramming er en forutsetning for inkluderende lekemiljøer. Vi deler derfor barna i små grupper store deler av dagen, slik at de voksne kan være tett på i leken. Det er ekstra motiverende for barna å ta fatt på dagen, om rommet inviterer deg til å leke. Det fysiske lekemiljøet er noe vi jobber med hele tiden. Å tilby løse materialer i leken, gir muligheter for å leke flere tema med samme type lekematerialer. Her skal det være godt for alle barn å leke.

Barn leker med hus og biler på gulvet

Lek med figurer

Barn leker med biler

Relaterte lenker