Alle idrettslag som ønsker hallbruk, må ha sendt inn en egen elektronisk søknad om bruk etter 15. august 2020 og fått en egen godkjenning. Dette etter at de har vist hvordan de vil ivareta et forsvarlig smittevern.

Dette gjelder helt uavhengig av tidligere tildelinger og tilgang til bygget. Har ditt lag ikke fått en slik "Covid-19 godkjenning" etter 15. august kan du ikke bruke våre haller, men kan søke ved å bruke et elektronisk skjemaet Smittvernstiltak for kommunal hallbruk her.

Idrettshaller

Espelandhallen, Slettebøhallen, Egersundshallen, Hellvikshallen og Helleland grendehus er åpne for organisert idrett for barn og unge under 20 år. Medlemmer over 20 år har ikke tilgang til hallene med unntak av trenere og andre voksne som må være tilstede for at treningen kan gjennomføres. Bedriftidrettslag, vennegrupper og lignende har ikke tilgang, uansett aldersgruppe, men det kan gis tilgang til trening for eliteutøvere. Dette avtales direkte med bygg- og eiendomssjef Paul Gravdal.

Gymsaler tilknyttet skoler

Gymsalene tilknyttet skoler er stengt for all aktivitet på ettermiddag- og kveldstid. Ingen form for trening eller aktivitet skal foregå i gymsalene tilhørende skoler inntil videre. Skolebruk på dagtid for elever starter opp snarlig. Skolebruk på dagtid for elever er startet opp.

Svømmehaller

Egersundshallen og Slettebøhallen er åpne for organisert idrett for unge under 20 år. Skolesvømming fra 1. til 7. trinn er delvis startet opp. Skolesvømming fra 1. til 7. trinn starter opp snarlig. Familebading vil ikke starte opp igjen nå. Det kan gis tilgang til trening for eliteutøvere. Dette avtales direkte med bygg- og eiendomssjef Paul Gravdal.

Relaterte lenker