Vært i utlandet

Kommunen anbefaler at du tester deg 3 ganger i løpet av karanteneperioden på 10 dager. Se her for åpningstidene for testing nå i romjulen og til 3. januar.

  • Test 1 så  snart som mulig etter ankomst til landet.
  • Test 2 på  dag  5.
  • Test 3  før du går ut av karantene - dag 8 eller 9

 

Åpningstider for testing 

Testtidene vi har på Slettebø nå frem til nyåret.

23.12. Går alt som vanlig.
24.12. Stengt
25.12. 13:00 på Slettebø.
26.12 Stengt
27.12 Påmelding innen 13:00, kl 1400 på Slettebø
28, 29 og 30 Går alt som vanlig.

31.12 Stengt
01.01.21. Påmelding innen 13:00, testing kl 1400 på Slettebø
02.01.21 Stengt
03.01.21 Påmelding innen 13:00, testing kl 1400 på Slettebø

Karanteneregler

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

  • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Innreisekarantene kan avsluttes dersom det foreligger to negative tester ,den første må være tatt i løpet av 3 døgn etter ankomst, og den andre tidligst 7 døgn etter ankomst. Les mer om egnet sted for karantene på FHIs nettside
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg. 
  • Merk at det er innført egne bestemmelser for testing, karantene og unntak fra karantene for reisende fra Storbritannia. Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon: Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge(hdir.no) 

Les  mer om karantene på FHIs nettside

 

Mens vi venter:
Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre er:

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)

Informasjon for befolkningen