Eigersund/Startsiden/Administrasjonens budsjettforslag

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022:

Administrasjonens budsjettforslag

print.png email  .png
Budsjett for 2019

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Det har etter hvert blitt en tradisjon at rådmannen presenterer forslaget til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022  på denne måten. Nå når dokumentene også blir lagt ut på nett vil alle få mulighet til å se budsjettet samtidig. I tillegg til at en kan laste ned hele filene samlet her, vil en også kunne lese budsjettforslaget på biblioteket og i rådhusets fjerde etasje.

Videre saksgang er at politikerne går i gjennom forslaget, gjør eventuelle endringer i formannskapet og så vedtar et endelig budsjett i kommunestyrets møte i desember. Formannskapets innstilling til kommunestyret vil for øvrig bli lagt ut til offentlig høring.

Excel

Relaterte lenker

Opprettet 8. november 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 29. november 2018