Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av uken. Vi beklager ulempene dette måtte .