Saneringen av gamle vann og avløpsledninger i Gamleveien og Lundeveien pågår fortsatt for fullt. Arbeidene er nå kommet til krysset mellom Gamleveien og Lundeveien, og vi skal nå grave inn første del av Lundeveien, frem til Lundeveien 20.

Lundeveien stengt

Siden veien er en smal blindvei må den stenges helt for biltrafikk mens arbeidene pågår. Veien vil være stengt også i helgene.

Videre fremdrift

Når Lundeveien er ferdig sanert fortsetter arbeidene videre i Gamleveien frem til krysset med Egersundsveien. Gamleveien vil være stengt for gjennomkjøring på strekningen mellom Egersundsveien og Langaards gate helt til arbeidene er avsluttet.

Prosjektets utvikling

Du vil kunne følge prosjektets utvikling på vår oversikt over bygge- og anleggsprosjekter.