Bygge- og anleggsprosjekter - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygge- og anleggsprosjekter

GravemaskinEn oppdatert oversikt over våre pågående bygge- og anleggsprosjekter. Se også sidene for reguleringsplaner, planer og kommuneplan.

 

 

Husabø ungsdomsskole

Husabø ungdomsskole

23. november 2023. Det er vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Husabø med en budsjettramme på 150 millioner kroner. Det skal prioriteres å bygge klasserom, grupperom, arbeidsrom for lærerne og nytt felles skolekjøkken med barneskolen. Eksisterende ungdomsskole blir stående, og vil inneholde bibliotek, musikkrom, naturfagsrom, kunst og håndverk, samt skolens administrasjon. Planlagt innflytting er høsten 2024.

Varbergveien

Utbedring av Varbergveien

25. august 2023. Varbergveien mellom Tyskerbrygga og Solkrone har blitt undergravd på sjøsiden, og veien må utbedres. Det skal sprenges ned deler av fjellskrenten og veien skal flyttes inn mot Vardberg. Etter endt spregningsarbeid kommer det en lang periode med fjellsikring. Arbeidet med å flytte veien inn på fast fjell vi ta lang tid og vi beregner at veien vil være stengt i over et halvt år.  Planlagt oppstart er august 2023.

Tegning av hvordan en ser for seg at aktivitetssenteret blir når det er ferdig bygget

Aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

26. juni 2023. Det er vedtatt å bygge nytt aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne på sjukehustomta på Lagård. Senteres planlegges i en etasje, med grupperom, aktivitetsrom, sanserom, opptreningsrom og uteområde. Stikkord for planleggingen er: Respekt, kvalitet, verdighet, utvikling og trygghet.

Oversikt over flomsikringen øverst i elva

Flomsikring Lundeåna trinn 2

23. november 2023. I henhold til flomsikringsplanen for Lundeåna fortsetter flomsikringen nord for Skomakersvingen. I første omgang skal flommur etableres fra brua over til Elverhøy og fram til Nyeveien 77. Nyeveien skal heves et lite strekk for å hindre vanninntrenging via Nyeveien.

Tengsareidveien 2 på Tengs

Driftsbase Tengsareidveien 2

2. juni 2023. I forbindelse med nybygget driftsbase i Tengsareidveien 3 skal det også oppgraderes på driftsbasen i Tengsareidveien 2.

Revsvatnet

Overføringsledning for vann

7. mars 2023. Det skal inn ny overføringsledning mellom Revsvatnet og Hobdalsbukta i Slettebøvatnet. Dette må ses i sammenheng med nytt vannverk ved Kjerketjørna i Vannbassengan

Hellvik barnehage

Hellvik barnehage

2. juni 2023. En mulig utvidelse av Hellvik barnehage må sees i sammenheng med forventet befolkningsvekst, og prinsipper for å få tildelt barnehageplass i et geografisk avgrensa lokalsamfunn.

Lekeplass på Skadbergsanden

Lekeplasser

17. desember 2019. I tillegg til at vi har en egen temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg vil vi her presentere de siste oppdateringene i dette prosjektet.

Eigerøy-skole-artikkel

Nye Eigerøy skole

22. november 2021. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag

Mulighetsstudie Helleland

Tomter på Helleland

17. november 2020. Mangel på nye boliger og tilgang på tomter i Helleland blir sett på som en utfordring og blir fremhevet av be­folkningen.

Prosjekt og utbygging

Kontakt

Telefon: 51 46 80 00

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården 2.etasje

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund