Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygge- og anleggsprosjekter

GravemaskinEn oppdatert oversikt over våre pågående bygge- og anleggsprosjekter. Se også sidene for reguleringsplaner, planer og kommuneplan.

 

 

Gamleveien stengt

Sanering av vann og avløpsledninger i Gamleveien

13. januar 2021. Vann og avløp starter 25. mai med å sanere gamle vann og avløpsledninger i Gamleveien. Arbeidene er forventet å pågå ut høsten og startet i krysset mellom Gamleveien og Langaards gate.

Flomsikring Lundeåne Trinn to

Flomprosjekt Lundeåne trinn 2

17. november 2020. Flomsikringsprosjektet i Lundeåne har nå kommet til trinn to som er fra området rundt Elverhøy og oppver.

Hestnes

Hestnes boligfelt etappe 2

17. november 2020. Hestnes boligfelt bygges ut i flere etapper. 1. etappe sto ferdig i 2015, og består av samleveien Brekkå, samt adkomstveier rundt samleveien. Eneboligtomter og boligområder ligger ute for salg.

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

17. november 2020. Det bygges ny Hestnes gravlund og dette vil også koble sammen boligfeltet i Hestnes og Hoveræget.

Ny brannstasjon

Ny brannstasjon

17. november 2020. Etter en åpen og etterprøvbar prosess er det Langholmen som er vurdert som det klart best faglige og økonomiske valget for plassering av ny brannstasjon.

Eigerøy skole

Nye Eigerøy skole

17. november 2020. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag

Mulighetsstudie Helleland

Tomter på Helleland

17. november 2020. Mangel på nye boliger og tilgang på tomter i Helleland blir sett på som en utfordring og blir fremhevet av be­folkningen.

Driftsbasen på Tengs

Ny driftsbase på Tengs

17. november 2020. Ønsket er å ha en rasjonell base for de tekniske driftsenheter som sikrer gode og effektive tjenester for kommunens innbyggere i funksjonelle arbeidslokaler. Resultatmål for hovedprosjektet er å etablere en driftsbase for driftsenhetene Vei og utemiljø, Bygg og eiendom og Vann og avløp.

Rundevoll barnehage

Ny Rundevoll barnehage

17. november 2020. Eksisterende barnehage med to avdelinger skal rives og erstattes med ny barnehage med seks avdelinger. Ny barnehage erstatter også barnehagen på Husabø.

 

Revsvatnet

Overføringsledning for vann

11. september 2020. Det skal inn ny overføringsledning mellom Revsvatnet og Hobdalsbukta i Slettebøvatnet. Dette må ses i sammenheng med nytt vannverk ved Kjerketjørna i Vannbassengan

Vannverk bygges

Nytt vannverk i Vannbassengan

11. september 2020. Eigersund kommune skal bygge nytt vannverk for å sikre sin vannforsyning. Dette blir liggende ved Kjerketjørna i Vannbassengan.

Skisser over Hellvik barnehage

Hellvik barnehage

15. juni 2020. En mulig utvidelse av Hellvik barnehage må sees i sammenheng med forventet befolkningsvekst, og prinsipper for å få tildelt barnehageplass i et geografisk avgrensa lokalsamfunn.

Mur i glass

Flomsikring i sentrum

24. april 2020. Det er vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom.

Lekeplass på Skadbergsanden

Lekeplasser

17. desember 2019. I tillegg til at vi har en egen temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg vil vi her presentere de siste oppdateringene i dette prosjektet.

Prosjekt og utbygging

Kontakt

Telefon: 51 46 80 00

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården 2.etasje

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Rune Andreassen
Rådgiver - 51 46 83 58

Åshild Bakken
Leder Prosjektadministrasjon - 51 46 83 14

Martin Brunvatne
Prosjektleder - 41 69 01 22

Martin Brunvatne
Prosjektleder - 41 69 01 22

Thor Einar Langeland
Prosjektleder - 51 46 83 03

Terje Tønnessen
Prosjektleder - 51 46 83 27