Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygge- og anleggsprosjekter

GravemaskinEn oppdatert oversikt over våre pågående bygge- og anleggsprosjekter. Se også sidene for reguleringsplaner, planer og kommuneplan.

 

 

Eigersund brann og redning

Ny brannstasjon

Etter en åpen og etterprøvbar prosess er det Langholmen som er vurdert som det klart best faglige og økonomiske valget for plassering av ny brannstasjon.

Rundevoll barnehage

Ny Rundevoll barnehage

18. februar 2020. Eksisterende barnehage med to avdelinger skal rives og erstattes med ny barnehage med seks avdelinger.

 

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

18. februar 2020. Det bygges ny Hestnes gravlund og dette vil også koble sammen boligfeltet i Hestnes og Hoveræget.

Driftsbasen på Tengs

Ny driftsbase på Tengs

18. februar 2020. Ønsket er å ha en rasjonell base for de tekniske driftsenheter som sikrer gode og effektive tjenester for kommunens innbyggere i funksjonelle arbeidslokaler. Resultatmål for hovedprosjektet er å etablere en driftsbase for driftsenhetene Vei og utemiljø, Bygg og eiendom og Vann og avløp.

Hestnes

Hestnes boligfelt etappe 2

18. februar 2020. Hestnes boligfelt bygges ut i flere etapper. 1. etappe sto ferdig i 2015, og består av samleveien Brekkå, samt adkomstveier rundt samleveien. Eneboligtomter og boligområder ligger ute for salg.

Mur i glass

Flomsikring i sentrum

22. januar 2020. Det er vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom.

Lekeplass på Skadbergsanden

Lekeplasser

17. desember 2019. I tillegg til at vi har en egen temaside for lekeplasser og nærmiljøanlegg vil vi her presentere de siste oppdateringene i dette prosjektet.

Eigerøy skole

Ny Eigerøy skole

14. november 2019. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag

Lysgården på Bakkebø

Lysgården og Tyrigården

4. november 2019. Her har det blitt påvist avvik, så brukere skal flyttes til midlertidige lokaler.

Mulighetsstudie Helleland

Tomter på Helleland

15. august 2019. Mangel på nye boliger og tilgang på tomter i Helleland blir sett på som en utfordring og blir fremhevet av be­folkningen.

Sted for nytt vannverk i Vannbassengan

Nytt vannverk i Vannbassengan

13. august 2019. Eigersund kommune skal bygge nytt vannverk for å sikre sin vannforsyning. Dette blir liggende ved Kjerketjørna i Vannbassengan.