Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygge- og anleggsprosjekter som er ferdige

En oversikt over prosjekter som har blitt sluttført. Du kan også se oversikten over bygge- og anleggsprosjekter som vi jobber med nå.


 

Gamleveien stengt

Sanering av vann og avløpsledninger i Gamleveien

13. januar 2021. Vann og avløp starter 25. mai med å sanere gamle vann og avløpsledninger i Gamleveien. Arbeidene er forventet å pågå ut høsten og startet i krysset mellom Gamleveien og Langaards gate.

Mur i glass

Flomsikring i sentrum

24. april 2020. Det er vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom.

Tegning av den nye tekniske basen på Tengs

Ny driftsbase på Tengs

7. juni 2022. Vi er i gang med planlegging av ny driftsbase i Tengsaredveien 2 og 3. Det skal bygges en base som er rasjonell, framtidsrettet og arealeffektiv.

Hestnes

Hestnes boligfelt etappe 2

9. februar 2021. Hestnes boligfelt bygges ut i flere etapper. 1. etappe sto ferdig i 2015, og består av samleveien Brekkå, samt adkomstveier rundt samleveien. Eneboligtomter og boligområder ligger ute for salg.

Nye-Rundevoll-barnehage

Nye Rundevoll barnehage

23. august 2021. Eksisterende barnehage med to avdelinger skal rives og erstattes med ny barnehage med seks avdelinger. Ny barnehage erstatter også barnehagen på Husabø.

 

Gravlund i Hestnes

Hestnes gravlund

14. juni 2022. Det bygges ny Hestnes gravlund mellom boligfeltet i Hestnes og Hoveræget. Gravlunden er nå ferdig og tatt i bruk.

Ny brannstasjon

Ny brannstasjon

14. juni 2022. Det bygges ny brannstasjon for Eigersund kommune på Langholmen. Den ny stasjonen skal etter planen stå ferdig i november 2022.