Tilbudskonkurranse for utvidelse av Hellvik barnehage klar

2. juni 2023. Eigersund kommune inviterer i disse dager til åpen tilbudskonkurranse for utvidelse av Hellvik Barnehage.

Det er behov for å øke kapasiteten i barnehagen og det inviteres derfor til en konkurranse for planlegging og utvidelse av barnehagen med et nybygg, samt tilhørende uteområder. Anskaffelsesdokumentene er tilgjengelig for nedlastning på nettstedet mercell.com.

Relaterte lenker

 


Mulighetsstudie for å utvide Hellvik barnehage

15. juni 2020. Eigersund kommune har nå fått gjennomført en mulighetsstudie som viser at det er mulig å utvide Hellvik barnehage på den tomta de har. Mulighetsstudien er gjennomført av Rambøll, og viser to mulige utvidelser, som kan danne grunnlag for å si noe om en skal gå videre til forprosjekt. Utvidelsen er skissert på arealplan hvor vi har undersøkt hvor mye barnehagen må utvides om kapasiteten skal økes til henholdsvis 80 eller 120 barn. En kan også se for seg en tredje løsning, 100 barn.

KS-062/20vedtak

  1. Mulighetsstudien tas til orientering
  2. Et framtidig forprosjekt tar utgangspunkt i en kapasitet på 100 -120 barn
  3. Forprosjektets oppstart og rammer vurderes i egen sak.