Er på skisse stadiet

22. november. 2022. Dette er foreløpig et skisseprosjekt. Sak kommer til politikerne i november. Detaljprosjektering i startfasen. Fristen som en nå har satt seg er å være ferdig før julebyen 2022.