Status mars 2023

23. mars 2023. Svar til formannskapet:

Administrasjonen avholder fortsatt faste månedlige møter med Egerconsult, hvor en får presentert status, og hvor det jevnlig diskuteres ulike løsninger og mulige mindre utbedringer som kan gjøres for å sikre best mulig drift når svømmehallen blir tatt i bruk. I disse møtene er kommunalsjef for Samfunnsutvikling og kommunalsjef for Kultur og Oppvekst faste deltakere, samt flere ressurser fra Bygg og Eiendom med kompetanse på tekniske installasjoner, drift og vedlikehold er med etter behov.

Fra Egerconsult som styrer prosjektet

Status for arbeidene på prosjektet er at Espeland arbeider nå med støping av vegger i underetasjen. Det er her både yttervegger, vegger til basseng og innervegger. Espeland er ferdige med fundamenter og vil fortsette med støping av gulv og dekker så snart de er klare for dette. 

Sig. Halvorsen arbeider samtidig med bunnledninger i underetasjen. B&G klargjør for gulv og vil i neste omgang fylle tilbake massen som ligger på naboeiendommen rundt veggene for underetasjen. B&G er ferdige med sprengning for byggegrop. 

Perioden frem mot sommeren vil i stor grad preges av betongarbeider. Størsteparten av arbeidene til andre fag vil utføres etter at bygget er tett. 

Status mars 2021

18. mars 2021.

  • Riving av S-bygget pågår (statlige stimuleringsmidler).
  • Konkurranse med forhandlinger - utlegg på Doffin pågår (inkl. prekvalifisering).
  • Teknisk har deltatt i siste fase sammen med en prosjektgruppe med representanter fra
  • Kultur og oppvekst (KO), Finans og analyse (innkjøp), kommuneadvokat og Rambøll.
  • Prosjektansvar (PA) ligger til KO.

Økonomi

  • Ramme: driftsramme (leie og drift) kr 4,8 millioner i hht. budsjettvedtak.

S-bygget rives

8. februar 2021. Rivningen av den gamle svømme- og idrettshallen på Lagård er i gang. Bygningen som ble oppført tidlig 60-tallet har vært flittig brukt av flere generasjoner, til blant annet svømmeopplæring. De siste årene har bygget båret preg av dette, og i 2019 ble bygget stengt. T. Holand Maskin AS er tildelt jobben, og er planlagt ferdig til mai.

Artikkel: S-bygget snart historie

Første del av anskaffelsesprosessen

15. september 2020. Vi er nå i gang med første del av anskaffelsesprosessen for bygging av ny svømmehall på Lagård. Som start på dette ønsker Eigersund kommune å invitere aktuelle interessenter til en dialogkonferanse. Anskaffelsen skal gjennomføres som et «Offentlig Privat Samarbeidsprosjekt OPS».


Dialogkonferanse for ny svømmehall

1. oktober 2020. Da er første steget mot en ny svømmehall på Lagård tatt. Dialogkonferanse med potensielle tilbydere ble holdt i Egersund kulturhus og som nettmøte. Oktober vil bli brukt til møter med de enkelte firma.