Status mars 2021

18. mars 2021.

  • Riving av S-bygget pågår (statlige stimuleringsmidler).
  • Konkurranse med forhandlinger - utlegg på Doffin pågår (inkl. prekvalifisering).
  • Teknisk har deltatt i siste fase sammen med en prosjektgruppe med representanter fra
  • Kultur og oppvekst (KO), Finans og analyse (innkjøp), kommuneadvokat og Rambøll.
  • Prosjektansvar (PA) ligger til KO.

Økonomi

  • Ramme: driftsramme (leie og drift) kr 4,8 millioner i hht. budsjettvedtak.

S-bygget rives

8. februar 2021. Rivningen av den gamle svømme- og idrettshallen på Lagård er i gang. Bygningen som ble oppført tidlig 60-tallet har vært flittig brukt av flere generasjoner, til blant annet svømmeopplæring. De siste årene har bygget båret preg av dette, og i 2019 ble bygget stengt. T. Holand Maskin AS er tildelt jobben, og er planlagt ferdig til mai.

Artikkel: S-bygget snart historie

Første del av anskaffelsesprosessen

15. september 2020. Vi er nå i gang med første del av anskaffelsesprosessen for bygging av ny svømmehall på Lagård. Som start på dette ønsker Eigersund kommune å invitere aktuelle interessenter til en dialogkonferanse. Anskaffelsen skal gjennomføres som et «Offentlig Privat Samarbeidsprosjekt OPS».


Dialogkonferanse for ny svømmehall

1. oktober 2020. Da er første steget mot en ny svømmehall på Lagård tatt. Dialogkonferanse med potensielle tilbydere ble holdt i Egersund kulturhus og som nettmøte. Oktober vil bli brukt til møter med de enkelte firma.