Grunnarbeidene er godt i gang

7. juni 2023. Nå monteres et fordrøyningsbasseng på tomta. Det skal holde tilbake regnvann ved store nedbørsmengder slik at ikke for mye vnn sendes ut i ledningsnettet. For øvrig er alle masser som skulle skiftes ut, for det meste leire, fraktet vekk, og ny oppfylling som underlag for nybygget er kjørt inn. De som bor i nærheten kan ikke ha unngått å kjenne rystelser når den store valsen har komprimert massene. Når grunnarbeidene er ferdige begynner støping av grunnmur og mur mot Gamle Prestegårdsvei. Prosjektet takker skolen, elvene og alle naboer for tålmodigheten mens støyende og vibrerende arbeid har pågått.