Status per februar 2024

6. februar 2024. I budsjett og økonomiplan for 2024-27 ble 10 millioner kroner av budsjettrammen utsatt til 2027. Nybygg var ferdig prosjektert og lyst ut på tilbudskonkurranse, som måtte avlyses. Prosjektet må nå ta en fot i bakken, og se hva som kan/må utbedres i Tengsareidveien 2 for de budsjettmidlene som gjenstår etter at Tengsareidveien 3 er ferdig. På lageret til VA er det byttet port og 2 dører.

Forslag til riving

2. juni 2023. Forslag til riving og nybygg i Tengsareidveien 2 er ferdig, og ligger til høring hos brukerne.


Ny driftsbase

26. april 2023. I forbindelse med nybygget driftsbase i Tengsareidveien 3 skal det også oppgraderes på driftsbasen i Tengsareidveien 2. I dag har vann og avløp et stort lager på tomta, samt at Bygg og eiendom har malerom. Deler av den gamle bygningsmassen skal rives, og det eksisterende lageret skal utvides.

Per april 2023 er det laget tegninger for nybygget av Multiconsult, som er til gjennomsyn hos brukerne.

Det er overført 13,5 millioner kroner til Tengsareidveien 2, fra totalbudsjettet på 70 millioner som er avsatt til hele prosjektet.