Forslag til riving

2. juni 2023. Forslag til riving og nybygg i Tengsareidveien 2 er ferdig, og ligger til høring hos brukerne.

 


Ny driftsbase

26. april 2023. I forbindelse med nybygget driftsbase i Tengsareidveien 3 skal det også oppgraderes på driftsbasen i Tengsareidveien 2. I dag har vann og avløp et stort lager på tomta, samt at Bygg og eiendom har malerom. Deler av den gamle bygningsmassen skal rives, og det eksisterende lageret skal utvides.

Per april 2023 er det laget tegninger for nybygget av Multiconsult, som er til gjennomsyn hos brukerne.

Det er overført 13,5 millioner kroner til Tengsareidveien 2, fra totalbudsjettet på 70 millioner som er avsatt til hele prosjektet.