Status per juni 2023

8. juni 2023. Arbeidet med etablering av flommur for å hindre at vannet flommer inn på Nyeveien og utover boligfelt er godt i gang. Store deler av muren langs Lundeholmen er etablert.  Før 15. juni kan vi ikke gjøre anleggsarbeid ute i elva grunnet smolt som svømmer opp i elva for gyte, men fra midten av juni har vi tillatelse fra Statsforvalteren til å arbeide i elva. Da starter arbeidet med å legge en anleggsvei ut i elva, slik at muren videre kan støpes fra elvesiden. Muren begynner ved Elverhøybrua og skal fortsette bort til tomta i Nyeveien 77. BJ Mydland er hovedentreprenør, og har med seg Espeland på betongarbeidene.