Status per november 2023

8. november 2023. Arbeidet med det nye aktivitetssenteret, som har fått navnet Lysbuen, er i full gang. Utvendig monteres de siste fasadeplatene, mens innvendig monteres strø, ventilasjon, sprinkelanlegg osv. fortløpende. I atriet plantes det i bed og støpes belegg. Hellvik Hus gjør en glimrende jobb med aktivitetssenteret.

Fasadeplater er snart ferdig montert
Planting i bedet i atriet utvendig

Kranselag for brukere og arbeidere

26. juni 2023. Det nye aktivitetssenteret på Lagård begynner å ta form. Fremtidige brukere, representanter fra NFU og arbeidsfolkene på stedet var forrige uke invitert til kranselag. Kranselag markerer at et bygg er tett, det vil si at vegger, tak og vinduer er på plass. Brukerne hadde pyntet en flott krans, som ble overlevert til entreprenør Hellvik Hus og hengt i toppen av bygget. Les mer her.

Kranselag for nytt aktivitetssenter


Det nærmer seg milepælen tett bygg

2. juni 2023. Det nærmer seg milepælen Tett bygg, som skal være nådd før sommerferien. Det betyr at tak er ferdig tekket, asfaltplater er på veggene og vinduene satt i, disse monteres i juni. Se oppdatert bilde.

Aktivitetssenteret


Byggingen i gang

26. april 2023. Byggingen av det nye aktivitetssenteret er godt i gang. Hellvik Hus er totalentreprenør, og bruker Torbjørn Helland som graveentreprenør, Gilje Betongservice som betongentreprenør og Sig Halvorsen er rørleverandør. Gulv er støpt og bunnledninger er lagt. Prosjektet er i rute.

Rekkefølgekrav til senteret, ny gang- og sykkelvei langs Langevannsveien er nær ferdigstilt, det mangler kun noen trær i rabatten. Det måtte etableres nye gatelys og legges et nytt lag asfalt i hele veibredden, da eksisterende asfalt var i svært dårlig forfatning.

Aktivitetsenteret bygges 1 Nytt aktivitetsenter bygges på Lagård

Første spadestikk for aktivitetssenteret tatt

15. nov 2022. Ordfører Odd Stangeland foretok i dag det høytidelige første gravemaskintaket på Lagård. Sammen med Hellvik hus og Torbjørn Helland som også var til stede skal det nå virkelig bygges et flott aktivitetssenter for brukerne.

Artikke og bilderl: Første spadestikk for aktivitetssenteret tatt

Ordfører Odd Stangeland i gravemaskin


Kontrakt for aktivitetssenter på Lagård signert

30. september 2022. Det skal etableres nytt aktivitetssenter for utviklingshemmede på Lagård og den siste kontrakten før byggestart ble signert på utestedet Easy denne uka til stor applaus. Ordfører og Hellvik hus fikk sine signaturer på avtalen og en vil nå snart gå i gang med arbeidet.

Ordfører og Hellvik hus står sammen med den signerte kontrakten


Status juni 2022

14. juni 2022. Tilbudskonkurranse for bygging av aktivitetssenteret er lyst ut på Doffin. Innleveringsfrist er satt til 22/8-22. Entrepriseform er en totalentreprise, der entreprenør skal lage detaljtegninger for bygging. Etter planen skal senteret stå ferdig til innflytting våren 2024. Som rekkefølgekrav til senteret skal det bygges gang- og sykkelsti langs Langevannsveien. Oppstart vil bli neste uke.


Tilskudd fra Husbanken

22. november 2021. Har mottatt tilskudd fra Husbanken. Prosjektering blir ferdig rundt årsskiftet 2021/2022, og det blir sak ikommunestyret i mars 2022.


Status mars 2021

18. mars 2021.

  • Rehabilitering av gamle bygninger (Lysgården aktivitetsenter) ble utredet men forkastet.
  • HO har prosjektledelse i denne fase i tett dialog med teknisk.
  • Utreder ny plassering av nytt senter. Politisk sak om lokalisering av nytt aktivitetssenter planlagt mars, sak utsatt. Fremmes før sommeren.
  • Arkitekt er i gang med romprogram og skisser.
  • Per i dag brukes midlertidige lokaler for å dekke behovet til aktivitetssenteret.

Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Status

  • Rehabilitering av gamle bygninger, Lysgården aktivitetsenter, ble utredet men forkastet.
  • Utreder plassering av nytt senter på Bakkebø eller Lagård. Infrastrukturkostnader vurderes.
  • Arkitekt er i gang med romprogram og skisser.
  • Helse og omsorg har prosjektledelse i denne fase i tett dialog med teknisk.

Lokalisering nytt aktivitetssenter

15. juni 2020. Eigersund kommune skal etablere nytt aktivitetssenter for utviklingshemmede. Det er gjort vedtak om lokalisering av Lysgården aktivitetssenter i Bakkebøveien 11, 13 og 15. Sivilarktitektfirmaet Kristensen & Selmer-Olsen har utarbeidet et notat for å belyse kostnader knyttet til valgt tomt i Bakkebøveien.

KS-060/20 vedtak

Plassering av aktivitetssenter i Bakkebøveien 11, 13 og 15 utgår. Det anbefales videre utredning for videre lokalisering av aktivitetssenteret, og det fremlegges skisse i løpet av 2020 og med oppstart i 2021.

Ulike lokasjoner kan vurderes, herunder Slettebø og Lagård-området. Dette sett i sammenheng med tidligere planer.


Reguleringsplan og infrastruktur sjekkes

4. november 2019. Eigersund kommune bruker rammeavtale for å undersøke om nåværende reguleringsplan for området kan brukes ved nytt bygg. En sjekker også om infrastrukturen som ligger der i dag, vei, tomt, vann og avløp, er godt nok, eller om en må se på dette samtidig. Brukerne av tjenesten som har holdt til i Lysgården har fått midlertidige lokaler.


Forprosjekt pågår

27. juni 2019. Forprosjekt pågår.