Prosjektet er delt inn i 5 delområder på land, og 1 i elva.

Prospekt-Elvepark-1.jpg

  1. Svanedalsparken
  2. Tyskerbroa
  3. Granholmen
  4. Skomaker/Sandalsvingen
  5. Nyeveien 39-51

I tillegg vil det bli erosjonsarbeider i Lundeåne mellom Tyskerbro og Skomakersvingen.

Anleggsområde 1, 4 og 5 vil bli utført som et samarbeidsprosjekt mellom Bertelsen & Garpestad og Torbjørn Helland Maskin.

Anleggsområde 2, 3 og erosjonsarbeidet i elva vil bli utført av Bjarne Solli Graveservice.

Det vil i tillegg bli utført arbeider av betong og elektroentreprenører, men disse vil bli underlagt ledelse av graveentreprenørene for anlegg 1-5.

Relaterte lenker