Foruten arkitekt, prosjektleder for bygget og bruker-representanter fra brann og redning, deltok også personell fra sivilforsvaret og renholdspersonale. Teknisk viste videre muligheter for uteområdet. Målet er en stasjon som ivaretar alles interesser og som gir god arbeidsflyt i hverdagen for alle parter.

Brannstasjonen skal ivareta flere arbeidsflyt som rask utrykning og ivaretakelse av ren og skitten sone. Videre har både brannvesen, feiere og Sivilforsvaret mye utstyr som skal kunne vaskes, vedlikeholdes og igjen lastes på biler uten alt for mye tunge løft.

Stasjonens størrelse

Kommunestyret har bestemt at brannstasjon skal prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til lovkrav og retningslinjer, og det er dette som det jobbes mot.

Størrelsen på en brannstasjon bestemmes av flere forhold som antall personer i tettstedene i kommunen, antall innbyggere totalt, og hvilke typer risikoobjekter som en har ansvar for. Foruten garasje, kontorer, møterom og oppholdsrom, er det i de første utkastene tegnet inn plass for dekklager, vask og vedlikehold, personlig verneutstyr og lager for beredskapsutstyr som pumper og slanger.

Link arkitektur

Eigersund har ikke en større brannstasjon i nærheten, og må derfor ta større deler av oppgavene selv. Link arkitektur som arkitekt René de Groot kommer fra har de siste årene jobbet med flere nye stasjoner i Norge, og de har derfor forståelse for hva som må til for å få en god skreddersydd brannstasjon også i Eigersund.

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia, både i omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter.

Relaterte lenker