For mer informasjon om badevannet henviser vi til vår temaside for badevann i Eigersund. Her finner du tips om bading, samt kan se alle vannprøvene som har blitt tatt på de forskjellige badeplassene.