Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare (i tabellen fremkommer høyeste analyseresultat uavhengig bakterie). Merk at det ikke er alle stedene som har oppdatert prøveinformasjon for 2023.

Bading etter regn

På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.

Fargekoder

 • FARGE-gronn.jpg  Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
 • Gul Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
 • Rød Rød = ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)
 •  

Badevannsprøver

Fontenen på torget

 • FARGE-gronn.jpg 31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml

Første vannbasseng

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml

Tveida

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • Gul  25. juli 2022 - 560 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 27. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 10 cfu/100 ml

Langevann

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Hålå

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
 • Gul 19. juni 2023 - 230 cfu/100 ml
 • Gul 6. juni 2023 - 400 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4.juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Grautgramsen

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4.juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Gådå

 • FARGE-gronn.jpg 31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • Gul 17. juli 2023 - 250 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juni  2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni  2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • Gul 25. juli 2022 - 390 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - 1 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 80 cfu/100 ml

Eieåne

 • Gul 14. august 2022 - 270 cfu/100 ml
 • Gul 31. juli 2022 - 200 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 17. juli 2023 - 90 cfu/100 ml
 • Gul 3. juli 2023 - 560 cfu/100 ml
 • Gul 19. juni 2023 - 190 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 50 cfu/100 ml
 • Gul 15. august 2022 - 110 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 10 cfu/100 ml
 • Gul 25. juli 2022 - 110 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  11. juli 2022 - 6 cfu/100 ml
 • Gul 27. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
 • Gul 13. juni 2022 - 350 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  30. mai 2022 - 70 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 60 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 110 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 190 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 160 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 240 cfu/100 ml

Hellviksvatnet

 • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 20 cfu/100 ml

Lundeåne (Elverhøy)

 • FARGE-gronn.jpg 31. july 2023 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
 • Gul 13. juni 2022 - 200 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
 • Gul 9. juni 2021 - 250 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 650 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 310 cfu/100 ml
 • Rød 5. juli 2021 - 1400 cfu/100 ml
 • Gul 7. juli 2021 - 220 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 170 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 26. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
 • Gul 2. august 2021 - 100 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 190 cfu/100 ml

Lundeåne (Over Granholmen Bro)

 • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  30. mai  2022 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
 • Gul 28. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 5. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 7. juli 2021 - 80 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 120 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  19. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  26. juli 2021 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  2. august 2021 - 10 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 120 cfu/100 ml

Lundeåne (Under Granholmen bro)

 • FARGE-gronn.jpg 14. august 2023 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 17. juli 2023 - 60 cfu/100 ml
 • Gul 3. juli 2023 - 130 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  25. juli 2022 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  11. juli 2022 - <10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  27. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg  30. mai  2022 - 30 cfu/100 ml

Lundeåne (Badeplass ved Spar)

 • FARGE-gronn.jpg 14. august 2023 - <10 cfu/100 ml
 • Gul 17. juli 2023 - 100 cfu/100 ml
 • Gul 3. juli 2023 - 200 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 60 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 25. juli 2022 - 20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - 3 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 27. juni 2022 - <20 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
 • Rød 13. juni 20212- 1500 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - 70 cfu/100 ml
 • Gul 14. juni 2021 - 270 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 5. juli 2021 - 60 cfu/100 ml
 • Gul 7. juli 2021 - 100 cfu/100 ml
 • Gul 12. juli 2021 - 240 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 26. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
 • FARGE-gronn.jpg 2. august 2021 - 20 cfu/100 ml
 • Gul 16. august 2021 - 140 cfu/100 ml