Det som er vanlig kan bli annerledes – eller har vært annerledes lenge. Det kan være hverdagsrutiner som måltider, oppfølging av skole eller fritidsaktiviteter. Det kan være hvordan voksne og barn oppfører seg, eller det at noen i familien er lei seg, bekymret eller har det vondt.

Du føler deg kanskje ensom – det er vondt å bære på vanskelige eller «kjipe» tanker alene. Det kan være godt og snakke om vanskelige tanker og følelser med en voksen. Kanskje vet du ikke hvem du skal snakke med? Lærere og helsesøster på skolen vil veldig gjerne vite hvordan du har det! Du er ikke alene, og det er mange voksne som vil hjelpe deg!

Her er en brosjyre fra helsedirektoratet: Når mor eller far er syk

Vold eller overgrep

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevern: 51 46 84 00(ukedager 8-15, kveld og helligdager 02800) Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

Uteteamet og nærmiljøkontakten

Uteteamet og Nærmiljøkontakten er en del av Eigersund kommune sitt tilbud til ungdom. Vi er trygge voksne som møter ungdom på deres arena og deres premisser. Det er frivillig å ha kontakt med oss. Vi heier på ungdomen. Se vår brosjyre her.

Noen å snakke med i Eigersund

I Eigersund kommune er det flere steder du kan ta kontakt hvis du trenger å snakke med noen.

Andre

Å snakke med barn som er pårørende

Barn trenger åpenhet når noen i familien er syke. Det gir trygghet. Åpenhet betyr å snakke sammen om det som skjer og hvordan det oppleves. Informasjon deles og ingen holdes utenfor. Barna får vite at det er lov å spørre om det de lurer på og at de voksne svarer ærlig.