Søkere som ikke har tilgang på internett, kan henvende seg til skole- og oppvekstkontoret i rådhuset for å få utfylt søknaden. Søknadsfrist til hovedopptaket er 31. januar 2012.

Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår, 2011/2012, må sende ny søknad for barnehageåret 2012/2013.

Opptak skjer etter gjeldende vedtekter for private og kommunale barnehageplasser. Kommunale og private barnehager har noen felles og noen egne opptakskriterier. Enkelte private barnehager har også et antall kommunale plasser.

Relaterte lenker

Kontaktinformasjon

Eventuelle vedlegg til søknad sendes til Eigersund kommune, skole- og oppvekstkontoret, Postboks 70, 4379 Egersund