Barnehagene i Eigersund. Lek ute

Barnehagene i Eigersund

Eigersund kommune har et variert barnehagetilbud representert av 10 private og 6 kommunale. Barnehagene gir ulike tilbud når det gjelder valg av dager, åpningstid, pedagogiske satsningsområder og betingelser.


 

Barnehage i Eigersund

Oversikt over barnehagene

Her følger en detaljert oversikt over barnehagene i Egersund med priser, tilbud, kontaktinformasjon og adresse.

Barnehage - ut på tur

Samordnet opptak og kriterier

Samordnet opptak og kriterier for private og kommunale barnehageplasser finner du her.

Værhane

Foreldrebetaling

Ingen husholdninger betaler mer en seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksprisen som er 2.910 kroner per måned.  For priser i private barnehager se den enkelte barnehages informasjonsside.

Kompetanseplan for barnehagene i Eigersund

Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene 2017 - 2021

Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.

Handlingsplan mot mobbing i barnehagen

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Slettebø barnehage

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2018 er kr 2.910,- pr. måned. For barnehageåret 2018 - 2019 er søknadsfristen 1. juni.

Alle med

Alle med

Et observasjonsverktøy barnehagene i Eigersund kommune bruker.

internasjonale-flagg

Flerkultur i barnehagene

Side med informasjon og tips til foreldre og barnehage med flerkulturelle barn.

hus.png Kontakt oss

Stab skole og barnehage

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Ingunn Barvik
Koordinator, styrket bhgtilbud - 51 46 81 34

Kari Anne Bergøy
SLT- og oppvekstkoordinator - 51 46 82 42

Helga Bode
Konsulent - 51 46 82 40

Eivind Galtvik
Komm. sjef kultur og oppvekst - 51 46 80 14

Torfinn Hansen
Spesialkonsulent - 51 46 82 46

Karina Havsø
Fagleder barnehage - 51 46 82 43

Leif Obrestad
Fagleder skole - 51 46 80 19

Søk barnehageplass

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt med oss.