Prøvene lenger nede i elva ligger i grenselandet mellom "mindre god badevannskvalitet" og "god badevannskvalitet".

Husk at på generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.

Se forklaring og alle prøvesvarene her.