Avdelingen har allerede sett seg ut noen aktuelle modeller som gir gode bilder som kan ses på nettbrett eller telefon direkte. Når utstyret er på plass vil en starte med opplæring av personal, samt få det formelle på plass med Luftfartstilsynet.

En drone som dette vil kunne gi flere fordeles ved utrykking, og med en oversikt ovenfra kan en enklere avgjøre hvor en skal sette mannskap og ressurser. Når dronen er på plass er neste mål å få installert varmesøkende kamera. Da vil en kunne oppdage varmgang, få oversikt over oljeutslipp og søke etter personer i mørket.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert i 2012 og deler ut gaver til allmennyttige formål av stiftelsens overskudd. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Det gis ikke gaver til drift eller sponsorstøtte, men en støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Relaterte lenker