Eigersund brann og redning
Forsiden Beredskap Forebyggende Feievesenet Skjema

Eigersund brann og redning

brann-og-redning-mannskap-2016.jpgSeksjon brannvern driver forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap, som settes inn ved brannsituasjoner og akutte ulykker og/eller forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim og Eigersund. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet, mens brannstasjonen på Vikeså er bemannet av deltidspersonell. I tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

 


 

Nyeveien

Husnummerskilt er viktig ved utrykning

I en akutt nødsituasjon kan manglende nummerskilt på hus/bygning bety mange og lange minutter forsinket urykningstid for nødetatene.

Radonmålere

Radonmåling

Radon er en aktiv gass som kan gi helseproblemer når gassen konsentreres i inneluft eller i drikkevann. Det er anslått at radon i innemiljøet er årsak til mellom hundre og tre hundre tilfeller av lungekreft i den norske befolkning årlig.
hus.png

110 er nummeret du ringer ved BRANN, ULYKKE eller AKUTT FORURENSING. 

Sentralbord:
 
51 46 80 00
Forebyggende avdeling: 
51 46 83 47
51 46 83 42
Beredskapsavdeling: 
51 46 83 40
Feiing og boligtilsyn:
995 69 100
959 19 120
Kontakt utenom arbeidstid:
51 46 83 40

Branntips/Bekymringsmelding:
Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter (ulovlige boforhold, stor brannfare og fare for live og helse). Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på telefonnummer 110.

Branntips sendes på e-post

Meldingen bør inneholde:
- Hva
- Hvor
- Kontaktperson