Det er naturlige begrensningslinjer på både venstre og høyre flanke som består av vei og steingjerde.

Målet med øvelsen

  • Øke kompetansen for personell innen slukketekniker, samt øve på bruk av blåsere.
  • Lese risikobilde ved naturbrann, samt erfare påvirkninger fra vind og høydedrag i en brann i terreng.
  • Øve på ledelse og kommunikasjon
  • Brenne av oppsatt område uten videre spredning til terrenget rundt, og uten skader på personell.

Det brennes kun hvis vind og værforhold tilsier at det er greit.

Tidsplan

08:00 klargjøre utstyr
08:45 kjøre til brannområde
09:00 Lage branngate (4)
10:00 påtenning

Relaterte lenker

Brannøvelse med kart