Formannskapet behandlet i sitt møte 30. november 2016 forslag til  budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 og innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, ligger ut til offentlig ettersyn jf. kommunelovens § 45, nr 3. Kommunestyret behandler  budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 i sitt møte 19. desember 2016.

Her er en samlefil med alle dokumentene, herunder formannskapets behandling og vedtak, partienes forslag og rådmannens saksfremleggg mm.

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune på e-post eller til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.

Se også samlesiden for Budsjett og regnskap der du finner alle dokumentene.